詠石夫婦

家室和平立海隅,
從容歲月一閒遊。
東回西領鄰啼婦,
北向南山笑望夫。
締糽義長天地並,
唱隨聲動海山秋。
往來或問渠孫子,
石在山頭人在舟。

 

Vịnh thạch phu phụ

Gia thất hoà bình lập hải ngu,
Thung dung tuế nguyệt nhất nhàn du.
Đông hồi tây lĩnh lân đề phụ,
Bắc hướng nam sơn tiếu vọng phu.
Đế đính nghĩa trường thiên địa tịnh,
Xướng tuỳ thanh động hải sơn thu.
Vãng lai hoặc vấn cừ tôn tử,
Thạch tại sơn đầu nhân tại chu.


Thạch phu phụ có thể là hòn Trống Mái ở Sầm Sơn.

Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
2. Tứ gia thi tập (ký hiệu R. 423), Thư viện quốc gia Việt Nam

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nhà cửa yên lành nơi góc biển,
Thong dong ngày tháng mãi nhàn du.
Đông tây núi ngó thương gào vợ,
Nam bắc non nhìn ngắm vọng phu.
Gắn bó nghĩa dài trời đất sánh,
Xướng tuỳ lời động biển non chờ.
Lại qua ví hỏi đàn con cháu,
Đá ở đầu non khách dưới đò.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chân trời nhà cửa yên lành
Nhàn du một cõi ung dung tháng ngày
Thương chồng núi ngó đông tây
Bắc nam non ngắm bóng người vọng phu
Nghĩa tình trời đất dài lâu
Xướng tuỳ chồng vợ núi thu tiếng rền
Lại qua hỏi đám cháu con
Dưới thuyền nhìn đá đầu non ngóng chờ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà cửa yên lành chốn chân trời
Thong dong ngày tháng mãi rong chơi
Đông ngó Tây trông khóc thương vợ
Bắc hướng non Nam cười vọng phu.
Gắn bó nghĩa dài cùng trời đất,
Xướng tuỳ lời động biển non thu.
Vãng lai thử hỏi đàn con cháu
Đá ở đầu non khách dưới thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời