Tập thơ được cho là của Hồ Xuân Hương, được Bùi Hạnh Cẩn tìm thấy năm 1973 tại tủ sách gia đình ông Trần Văn Hào, tại xã Quần Phương, huyện Hải Hậu, Nam Hà, hiện lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Hà Nội, gồm 9 bài thơ.

Các bài thơ này còn được thấy chép ở 4 trang cuối Tứ gia thi tập 四家詩集 (ký hiệu R.423), hiện lưu trữ tại Thư viện quốc gia Việt Nam, trong đó có 10 bài. So với bản tìm thấy ở Nam Hà thì bản trong Tứ gia thi tập có thêm bài Đồ trung ký hữu 途中寄友. Tuy nhiên bài thơ này chính là bài Đồ trung ký hữu của Nguyễn Trãi trong Ức Trai thi tập đã công bố từ lâu, chỉ có một chút khác biệt không đáng kể.