Ăn với chồng một bữa
Ngủ với chồng nửa đêm
Một ngày hai bữa cơm đèn
Còn gì má phấn, răng đen, hỡi chàng!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001