Anh đi chơi nhởn đâu đây?
Phải cơn mưa này ướt áo lấm chân
Chậu nước em để ngoài sân
Em chờ anh rửa xong chân, anh vào nhà
Vào nhà em hỏi tình ta
Trăm năm duyên ngãi mặn mà hay không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001