20/05/2024 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh thạch phu phụ
詠石夫婦

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/08/2008 08:40

 

Nguyên tác

家室和平立海隅,
從容歲月一閒遊。
東回西領鄰啼婦,
北向南山笑望夫。
締糽義長天地並,
唱隨聲動海山秋。
往來或問渠孫子,
石在山頭人在舟。

Phiên âm

Gia thất hoà bình lập hải ngu (ngung),
Thung dung tuế nguyệt nhất nhàn du.
Đông hồi tây lĩnh lân đề phụ,
Bắc hướng nam sơn tiếu vọng phu.
Đế đinh nghĩa trường thiên địa tịnh,
Xướng tuỳ thanh động hải sơn thu.
Vãng lai hoặc vấn cừ tôn tử,
Thạch tại sơn đầu nhân tại chu.

Dịch nghĩa

Nhà cửa vợ chồng yên bình dựng nơi góc biển
Thong dong nam tháng chỉ chơi không
Từ Đông ngoái về núi Tây, gọi yêu vợ
Từ Bắc hướng xuống núi Nam, giả bộ ngóng chồng
Cái nghĩa gắn bó lâu như trời đất dựng lên
Tiếng ca hát trải từ khi biển núi hình thành
Du khách qua lại hỏi trẻ con (về đá Phu Phụ)
Đá thì ở trên núi còn người thì ở dưới thuyền

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nhà cửa yên lành nơi góc biển,
Thong dong ngày tháng mãi nhàn du.
Đông tây núi ngó thương gào vợ,
Nam bắc non nhìn ngắm vọng phu.
Gắn bó nghĩa dài trời đất sánh,
Xướng tuỳ lời động biển non chờ.
Lại qua ví hỏi đàn con cháu,
Đá ở đầu non khách dưới đò.
Thạch phu phụ có thể là hòn Trống Mái ở Sầm Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Vịnh thạch phu phụ