遊西湖八絕其三

城北門頭煙火東,
樓臺一半射高空。
天然涯作蛾眉水,
併入濃山晚照中。

 

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3

Thành bắc môn đầu yên hoả đông,
Lâu đài nhất bán xạ cao không.
Thiên nhiên nhai tác Nga My thuỷ,
Tính nhập Nùng sơn vãn chiếu trung.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Khói cửa đông thấy từ cửa bắc
Lâu đài một nửa lút bầu không
Giá trời cho suối Nga My nữa
Chung ánh tà dương với núi Nùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa bắc dòm sang khói cửa đông
Nửa lầu cao vút lẩn từng không
Trời dành cho núi Nga Mi nữa
Hoà bóng tà dương sắc núi Nùng

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa bắc nhìn sang khói cửa đông,
Nửa lầu cao vút thẳng không trung.
Trời dành cho suối Nga Mi nữa,
Chung bóng tà dương sắc núi Nùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời