06/07/2022 22:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3
遊西湖八絕其三

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2014 08:35

 

Nguyên tác

城北門頭煙火東,
樓臺一半射高空。
天然涯作蛾眉水,
併入濃山晚照中。

Phiên âm

Thành bắc môn đầu yên hoả đông,
Lâu đài nhất bán xạ cao không.
Thiên nhiên nhai tác Nga My thuỷ[1],
Tính nhập Nùng sơn[2] vãn chiếu trung.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Khói cửa đông thấy từ cửa bắc
Lâu đài một nửa lút bầu không
Giá trời cho suối Nga My nữa
Chung ánh tà dương với núi Nùng
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Chưa rõ chỉ suối nào.
[2] Tên gọi khác của núi Long Đỗ trong thành Thăng Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 3