端午

北望千餘里,
南來五六年。
客心驚歲月,
歸夢阻山川。
枕麴惟須醉,
滋蘭也自妍。
相茨枉知識,
節日更流連。

 

Đoan ngọ

Bắc vọng thiên dư lý,
Nam lai ngũ lục niên.
Khách tâm kinh tuế nguyệt,
Quy mộng trở sơn xuyên.
Chẩm khúc duy tu tuý,
Tư lan dã tự nghiên.
Tương tỳ uổng tri thức,
Tiết nhật cánh lưu liên.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ngó bắc, trên nghìn dặm
Về nam, năm sáu năm
Lòng khách ghê năm tháng
Mộng quê, sông núi ngăn
Say khướt là mồi ngủ
Tươi xinh bấy chòm lan
Tri thức uổng gom góp
Ngày tết cứ vui tràn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngóng bắc cũng hơn ngàn dặm cách
Vào nam ước độ sáu thu gần
Tháng năm biền biệt kinh lòng khách
Sông núi xa vời ước mộng thăm
Muốn ngủ khề khà ly rượu đục
Ưa nhàn chăm chút cánh lan xinh
Bao nhiêu tri thức gom chi uổng
Ngày tết vui tràn đỡ nhớ nhung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ly rượu gượng nâng mai sáng lành,
Đoan dương sông nước cảnh nao lòng.
Cố hương mờ mịt xa thầy mẹ,
Bận bịu quan trường cách đệ huynh.
Chưa khoác áo hè năm tháng hết,
Đến mùa hao ngải mộng tan nhanh.
Khuất Nguyên muốn viếng nơi đâu hỏi,
Phiêu bạt chiêu hồn ai cậy thành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời