03/10/2022 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoan ngọ
端午

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2014 08:20

 

Nguyên tác

北望千餘里,
南來五六年。
客心驚歲月,
歸夢阻山川。
枕麴惟須醉,
滋蘭也自妍。
相茨枉知識,
節日更流連。

Phiên âm

Bắc vọng thiên dư lý,
Nam lai ngũ lục niên.
Khách tâm kinh tuế nguyệt,
Quy mộng trở sơn xuyên.
Chẩm khúc duy tu tuý,
Tư lan dã tự nghiên.
Tương tỳ uổng tri thức,
Tiết nhật cánh lưu liên.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ngó bắc, trên nghìn dặm
Về nam, năm sáu năm
Lòng khách ghê năm tháng
Mộng quê, sông núi ngăn
Say khướt là mồi ngủ
Tươi xinh bấy chòm lan
Tri thức uổng gom góp
Ngày tết cứ vui tràn
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đoan ngọ