對雨其一

暴雨傾天漏,
飛濤颯地來。
勢連江色壯,
聲入夜風哀。
赤日行何道,
蒼生歎幾回。
客情吟望遠,
秋氣正相催。

 

Đối vũ kỳ 1

Bạo vũ khuynh thiên lậu,
Phi đào táp địa lai.
Thế liên giang sắc tráng.
Thanh nhập dạ phong ai.
Xích nhật hành hà đạo?
Thương sinh thán kỷ hồi?
Khách tình ngâm vọng viễn,
Thu khí chính tương thôi.

 

Dịch nghĩa

Mưa dữ như nghiêng trời đổ nước xuống
Sóng tung toé tràn ngập mặt đất
Một màu liền với dòng sông, thế trông rất mạnh
Tiếng reo hoà với gió đêm nghe càng ai oán
Mặt trời đỏ lẩn đi đằng nào
Để dân đen than thở mãi
Nỗi lòng khách chỉ những ngâm nga và ngóng trông
Chính là lúc hơi thu đang giục giã


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Nghiêng trời mưa giội gấp,
Chuyển đất sóng bay tung.
Nước cả sông man mác,
Đêm khuya gió não nùng!
Vầng hồng đâu khuất mãi,
Dân chúng bao chờ mong!
Tình khách thơ trông ngóng,
Hơi thu rộn rã lòng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

對雨其一

暴雨傾天漏
飛濤颯地來
勢連江色壯
聲入夜風哀
赤日行何道
蒼生歎幾回
客情吟望遠
秋氣正相催

Mưa dữ như nghiêng trời đổ nước xuống
Sóng tung toé tràn ngập mặt đất
Một màu liền với dòng sông, thế trông rất mạnh
Tiếng reo hoà với gió đêm nghe càng ai oán
Mặt trời đỏ lẩn đi đằng nào
Để dân đen than thở mãi
Nỗi lòng khách chỉ những ngâm nga và ngóng trông
Chính là lúc hơi thu đang giục giã


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Nghiêng trời mưa dội xuống
Ngập đất, sóng tung tàn
Cùng dòng sông cuồn cuộn
Gió đêm réo hờn van
Mặt trời đâu chẳng thấy
Để dân đen thở than
Khách ngâm nga, trông ngóng
Hỏi thu giục gọi đàn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa lớn trời nghiêng  trút
Đất chuyển sóng cuộn tràn
Nước dâng thế sông mạnh
Sóng vỗ gió đêm than
Vầng hồng đâu lẫn khuất
Dân đen thêm cơ hàn
Khách thơ vời ngóng đợi
Vừa lúc khí thu lan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lương Vỵ

Mưa to trời trút nước
Sóng lớn đất ngập đầy
Màu sóng sông cuồng bạo
Tiếng gió đêm rít dài
Mặt trời đi đâu vậy
Dân đen oán vì ai
Khách ngâm thơ ngóng mãi
Hơi thu giục nhớ hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa như đổ nước lớn nghiêng trời,
Mặt đất sóng tung toé ngập tràn.
Thế đất sông liền trông rất mạnh,
Tiếng reo hoà gió đêm buồn than.
Mặt trời đỏ lẩn đi đâu mất,
Dân chúng cơ hàn luôn thở than.
Lòng khách ngâm nga cùng ngóng đợi,
Giục giã hơi thu đang gọi đàn.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Mưa dữ nghiêng trời đổ
Sóng tung ngập đất ngoài
Thế giăng sông mạnh mẽ
Đêm rít gió bi ai
Trời đỏ đi đâu mất
Dân đen than mãi hoài
Ngâm nga lòng khách ước
Giục chính khí thu khai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trời mưa giăng mắc mịt mùng
Nước dâng thành sóng ngập vùng đất quê
Trôi cùng sông đổ mạnh về
Lồng trong đêm gió não nề lòng sao!
Trời hồng lạc khuất nơi nao?
Mặc dân than oán bao lâu nữa trời?
Người ngâm thơ vọng xa xôi
Khi hơi thu rộn rã dời bước sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời