134.46
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
8 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Thâm Tâm (23 bài)
- Mai Đình (22 bài)
- Trần Mai Ninh (5 bài)
- Gia Ninh (48 bài)
- Trinh Đường (2 bài)
Tạo ngày 23/07/2020 22:40 bởi tôn tiền tử
Thần Liên (nghĩa là sen buổi sớm) là bút hiệu và đạo hiệu của Lê Văn Tất (1917-1983), sinh tại làng Long Sơn, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Ông là con nhà nho nhưng mồ côi cha từ 3 tuổi, được mẹ nuôi dưỡng và trờ thành giáo viên tại Trường Tân Châu năm 23 tuổi. Năm 1940, ông bị chính quyền Pháp bắt giam một thời gian vì tình nghi hoạt động chính trị. Sau năm 1945, ông lên Sài Gòn giúp việc toà Đô chánh. Năm 1955, ông bị tai nạn xe hơi gãy xương sống khiến thân bị liệt, chỉ cử động được đầu và hai tay. Sau khi tàn phế, ông cùng vợ mở một quán cà phê ở Châu Đốc.

Có tài liệu chép ông qua đời năm 1964. Tuy nhiên, theo Trịnh Bửu Hoài, trong thời gian tàn phế, có lúc Lê Văn Tất bị cái chết ám ảnh, ông giả chết vì muốn biết thiên hạ có còn nhớ đến mình hay không, nên đăng tin cáo phó đã mất trên…

 

Tuyển tập chung