登龍城覽勝有感

第一繁花此舊京,
濃山珥水最高清。
千年城郭空今古,
十里街坊老子生。
寒食侯家煙色淡,
香風酒店柳花明。
不堪泛艇西湖月,
故國斜陽笛數聲。

 

Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm

Đệ nhất phồn hoa thử cựu kinh,
Nùng sơn, Nhị thuỷ tối cao thanh!
Thiên niên thành quách không kim cổ,
Thập lý nhai phường lão tử sinh.
Hàn thực hầu gia yên sắc đạm,
Hương phong tửu điếm liễu hoa minh.
Bất kham phiếm đĩnh Tây hồ nguyệt,
Cố quốc tà dương địch sổ thanh.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bậc nhất phồn hoa kinh khuyết cũ,
Cao sâu Nùng, Nhị vẫn sơn hà!
Thành trì trơ mấy hồi kim cổ,
Phường phố thay bao lớp trẻ già.
Tết lạnh cửa hầu đèn lạt khói,
Gió thơm quán rượu liễu tươi hoa.
Hồ Tây khôn nỡ thuyền trăng dạo,
Sáo gợi hồn quê rộn bóng tà!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Lãng Nhân

Phồn hoa đây chốn cựu thành
Núi Nùng, sông Nhị lưu danh nhất đời
Ngàn năm thành quách chẳng dời
Mười phường phố đó bao đời tử sinh
Lầu trang Tiết lạnh khói yên
Hương bay quán rượu liễu xinh hoa cười
Hồ Tây thuyền dạo trăng soi
Quê xưa tiếng sáo chiều rơi bóng tà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phồn hoa bậc nhất chốn kinh xưa
Núi Nhị sông Nùng cảnh dễ ưa
Sống thác phố phường bao lớp nhỉ
Cổ kim  thành quách vạn năm chưa
Nhà hầu tết lạnh quán chiều nhạt
Chén rượu gió thơm hương liễu đưa
Thuyền dạo Hồ Tây khôn nỡ ngắm
Bóng tà tiếng sáo gợi niềm xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bậc nhất phồn hoa chốn cựu kinh,
Núi Nùng, sông Nhị vẫn xanh trong!
Ngàn năm thành quách không dời đổi,
Sống thác phố phường lại biến hình.
Hàn thực tết đèn nhà lạt khói,
Gió thơm quán rượu liễu hoa xinh.
Hồ Tây không thể thuyền trăng dạo,
Sáo gợi bóng tà nhớ nước mình!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Chi Mai

Phồn hoa thứ nhất cố đô,
Non Nùng cao, nước Nhị hà mát xanh
Ngàn năm còn đó lâu thành
Phố phường bao lớp tử sinh nối thừa
Tiết Hàn khói bếp lưa thưa
Liễu khoe hoa thắm, rượu đưa hương nồng
Thuyền không nỡ động hồ trăng
Vẳng nghe tiếng sáo chiều tàn nước xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời