Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2020 15:13

昭渚漁杆

城市生涯更業漁,
清風明月伴浮居。
半江煙浪千尋碧,
百尺絲竿一葉虛。
東步沙平看蚌鷸,
桑舟潦盡侶蝦魚。
江湖廣漠人無事,
換酒歸來且飯蔬。

 

Chiêu chử ngư can

Thành thị sinh nhai cánh nghiệp ngư,
Thanh phong minh nguyệt bạn phù cư.
Bán giang yên lãng thiên tầm bích,
Bách xích ty can nhất diệp hư.
Đông Bộ sa bình khan bạng duật,
Tang Châu lạo tận lữ hà ngư.
Giang hồ quảng mạc nhân vô sự,
Hoán tửu quy lai thả phạn sơ.

 

Dịch nghĩa

Sinh ở thị thành lại làm nghề cá
Gió mát trăng thanh bạn cùng nhà nổi
Khói sóng nửa sông ngàn tầm xanh biếc
Cần dây trăm thước một thuyền nhẹ tênh
Đông Bộ cát phẳng ngắm cảnh trai cò
Tang Châu ngập hết bạn cùng tôm cá
Sông hồ man mác người thật an nhàn
Đổi lấy rượu về nhắm với cơm rau


Bến Nhật Chiêu nằm ở bên sông Hồng, thuộc huyện Vĩnh Thuận, phía bắc thành Thăng Long, nay là bến Nhật Tân (Từ Liêm), Hà Nội.

Nguồn: Viện nghiên cứu Hán Nôm, Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tảo Trang

Gió mát trăng thanh sống nổi trôi
Thị thành mà nghiệp cá sinh nhai
Nửa sông sóng khói ngàn tầm biếc
Trăm thước cần dây một lá chài
Nước ngập Tang Châu vui cá tép
Cát lì Đông Bộ ngó cò trai
Sông hồ man mác người nhàn tản
Đổi rượu về cơm rau nhắm chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh ở thị thành, theo bến thuyền,
Trăng thanh gió mát nhà bồng bềnh.
Nửa sông khói sóng ngàn xanh biếc,
Trăm thước cần dây thuyền nhẹ tênh.
Ngập hết Tang Châu tôm cá bạn.
Cát dài Đông Bộ ngắm trai cò,
Sông hồ man mác người an hưởng,
Đổi rượu cơm rau nhắm cá sò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nghiệp ngư mà đẻ thị thành
Bạn cùng nhà nổi, gió lành, trăng thanh
Nửa sông khói sóng tầm xanh
Cần dây trăm thước một mình thuyền xuôi
Ngắm cò Đông Bộ rong chơi
Tang Châu ngập nước gọi mời cá tôm
Sông hồ thơ thới thả hồn
Đổi dăm bầu rượu rau cơm nhắm cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nghiệp ngư mà đẻ thị thành
Bạn cùng nhà nổi, gió lành, trăng thanh
Nửa sông khói sóng tầm xanh
Cần dây trăm thước một mình thuyền xuôi
Ngắm cò Đông Bộ rong chơi
Tang Châu ngập nước gọi mời cá tôm
Sông hồ thơ thới thả hồn
Đổi dăm bầu rượu rau cơm nhắm cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời