龍邊愛花會詩

紅碧江山日月長,
愛花一日會群芳。
金鈴錦悵聯情思,
珠樹瓊英入點粧。
不負材心鍾秀氣,
徐看桂海播名香。
花城峰長連球價,
共識東軍作主張。

 

Long Biên ái hoa hội thi

Hồng bích giang sơn nhật nguyệt trường,
Ái hoa nhất nhật hội quần phương.
Kim linh, cẩm trướng liên tình tứ,
Châu thụ quỳnh anh nhập điểm trang.
Bất phụ tài tâm chung tú khí,
Từ khan quế hải bá danh hương.
Hoa thành phong trưởng liên cầu giá,
Cộng thức Đông quân tác chủ trương.

 

Dịch nghĩa

Non sông tươi đẹp trường tồn mãi cùng trời đất,
Hội Ái hoa là ngày hội của các loài hoa.
Nào là hoa kim linh, hoa cẩm trướng cùng nhau tình tứ,
Nào là cây ngọc cây quỳnh đều được chăm sóc điểm trang.
Tấm lòng chẳng thẹn với sự chung đúc của tú khí,
Thong thả ngắm xem bạt ngàn cây cỏ ngào ngạt hương thơm.
Hoa mọc đầy trong thành phố thật là giá trị.
Tất cả đều rõ chủ trương và việc làm của Đông quân.


Bài thơ này được chép trong Long Biên ái hoa hội thi tập, tập thơ gồm 282 bài do một số người yêu hoa ở Hà Nội sáng tác dự thi nhân hội thi hoa, cây cảnh vào những năm đầu thế kỷ XX do Hoàng Cao Khải khởi xướng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]