Dưới đây là các bài dịch của Nhất Chi Mai. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nhất Chi Mai

Phồn hoa thứ nhất cố đô,
Non Nùng cao, nước Nhị hà mát xanh
Ngàn năm còn đó lâu thành
Phố phường bao lớp tử sinh nối thừa
Tiết Hàn khói bếp lưa thưa
Liễu khoe hoa thắm, rượu đưa hương nồng
Thuyền không nỡ động hồ trăng
Vẳng nghe tiếng sáo chiều tàn nước xưa.

Ảnh đại diện

Hoa đỗ quyên (Kim So-wol): Bản dịch của Nhất Chi Mai

Một ngày em thấy ghét tôi
Em đi,
Tôi sẽ nín lời, tiễn em...

Ninh Biên, trên núi Dược San
Đỗ quyên,
Tôi hái một ôm đem về
Trên đường em sẽ bước qua
Tôi mang ra trải lối hoa tiễn người

Xin em cứ bước nhẹ thôi,
Cánh hoa dưới gót, tình tôi đong đầy...

Một mai em bỏ tình này,
Em đi,
Tôi chẳng lệ cay tiễn người
Dẫu cho có chết lòng tôi...

Ảnh đại diện

Tiểu bách chu (Hwang Jin-i): Bản dịch của Nhất Chi Mai

Trên sông lờ lững một con đò
Bao năm nhàn nhã buộc bên bờ
Hỏi thử: ai người sau qua được?
Rằng: kiêm văn võ mới đáng chờ!

Ảnh đại diện

Đấu cẩu hành (Kwon Pil): Bản dịch của Nhất Chi Mai

Ai ném một khúc xương,
Lũ chó tranh nhau cướp!
Con lớn bị thương, con nhỏ chết,
Trộm dòm lỗ vách đứng thập thò.
Chủ nhà ôm gối đêm thầm khóc,
Mưa lớn đổ tường trăm mối lo.

Ảnh đại diện

Hà Mãn Tử (Trương Hỗ): Bản dịch của Nhất Chi Mai @www.maihoatrang.com

Nước cũ ba nghìn dặm
Cung sâu hai chục năm
Thoảng câu "Hà mãn tí"
Bên ai lệ ướt đầm.

Ảnh đại diện

Đề Kim Lăng độ (Trương Hỗ): Bản dịch của Nhất Chi Mai @www.maihoatrang.com

Kim Lăng bến nước trọ sơn lâu
Lữ khách qua đêm dạ những sầu
Triều xuống sông khuya trăng lấp loáng
Xa xa đèn đóm hướng Qua Châu.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]