賦得古原草送別

离离原上草,
一歲一枯榮。
野火燒不盡,
春風吹又生。
遠芳侵古道,
晴翠接荒城。
又送王孫去,
萋萋滿別情。

 

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt

Ly ly nguyên thượng thảo,
Nhất tuế nhất khô vinh.
Dã hoả thiêu bất tận,
Xuân phong xuy hựu sinh.
Viễn phương xâm cổ đạo,
Tình thuý tiếp hoang thành.
Hựu tống vương tôn khứ,
Thê thê mãn biệt tình.

 

Dịch nghĩa

Cỏ trên cánh đồng bời bời
Mỗi năm một lần úa một lần tươi
Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết
Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở
Mùi thơm lan xa đến lối thành cũ
Màu biếc tươi thắm kề thành hoang
Lại đưa vương tôn ra đi
Rườm rà chứa chan tình ly biệt


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trên đồng cỏ bời bời
Hàng năm úa lại tươi
Lửa đồng đốt không xuể
Gió xuân lại sinh sôi.
Lối xưa hương cỏ ngát
Hoang thành màu biếc tươi
Tiễn vương tôn lần nữa
Biệt ly dạ tơi bời...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Sơn

Bao la khắp chốn cỏ màu xinh
Khô úa mỗi năm lại tốt xanh
Hỏa hoạn cánh đồng khôn cháy rụi
Gió Xuân trời đất phục hồi sinh
Hương thơm thơm ngát về đường cũ
Cỏ biếc biếc xanh đến tận thành
Buồn tiển vương tôn về quá khứ
Sầu đau nhân thế lệ riêng mình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Đồng cao cỏ mọc như chen
Khô tươi thay đổi hai phen năm tròn.
Lửa đồng thiêu cháy vẫn còn,
Gió xuân thổi tới mầm non lại trồi.
Xa xa thơm ngát dặm dài,
Thành hoang láng biếc khi trời tạnh mưa.
Vương tôn đi lại tiễn đưa,
Biết bao tình biệt đầm đìa lướt theo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Đồng xanh cỏ mọc bời bời
Mỗi năm khô héo lại tươi tốt lành
Lửa đồng khó đốt cỏ xanh
Gió xuân hây hẩy lại sinh nở đầy
Hương thơm lối cũ ngật ngầy
Thắm xinh sắc biếc phô bày thành hoang
Nỗi buồn ly biệt tiễn chàng
Cỏ tươi um ngát chứa chan tình sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Cỏ đồng xanh mát rượi
Mỗi năm héo rồi tươi
Lửa đồng thiêu chẳng rụi
Gió xuân thổi sinh sôi
Hương đồng lan ngập lối
Xanh ngát tới thành đê
Đưa vương tôn về phủ
Tình ly biệt lê thê.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Trên đồng, cỏ vốn bời bời
Năm thì úa, năm thì tươi
Lửa hoang kia đốt nào tận
Gió xuân về lại sinh sôi.
Hương xưa chiếm lấy đường đi
Cỏ xanh tràn tận thành trì
Lại tiễn vương tôn lần nữa
Chứa chan nặng tình biệt ly

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Rầu rầu đám cỏ đồi,
Mỗi năm mỗi khô héo.
Lửa đồng thiêu chẳng thấu,
Gió xuân, chẳng thấy trồi.
Thơm xa trên lối cũ,
Thành hoang rợp, quang trời.
Còn tiễn vương tôn nữa,
Tình biệt ly bời bời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên đồng cỏ rậm mọc xô bồ,
Mỗi năm hai bận tươi rồi khô.
Lửa đồng hừng hực gốc không diệt,
Gió xuân nhè nhẹ mầm đã nhô.
Trời xa hương ngát lan đường cũ,
Ngày tạnh sắc xanh tiếp thành cao.
Công tử lên đường nay đưa tiễn,
Bìệt tình cỏ mượt cũng nao nao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cỏ kia chằng chịt trên gò
Một năm thay đổi vinh khô một lần
Lửa đồng đốt chẳng trừ căn
Lại lên mơn mởn khi xuân trở về
Thơm xa ngào ngạt lối đi
Màu xanh lấp lánh tiếp kề thành hoang
Lại đưa du khách lên đường
Tốt tươi xiết nỗi đoạn trường phân ly


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trên thảo nguyên mơn mởn cỏ non
Mỗi năm mỗi héo mỗi hồi xanh
Lửa đồng thiêu mãi thân không chết
Xuân gió thổi về sức lại sinh
Xa tít ngát hương loang lối vắng
Trời quang sắc biếc lấn hoang thành
Vương tôn bạn hữu nay ta tiễn
Bát ngát xanh dầy nặng biệt tình.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối