楊柳枝八首其四

紅板江橋青酒旗,
館娃宮暖日斜時。
可憐雨歇東風定,
萬樹千條各自垂。

 

Dương liễu chi bát thủ kỳ 4

Hồng bản giang kiều thanh tửu kỳ,
Quán Oa cung noãn nhật tà thì.
Khả liên vũ yết đông phong định,
Vạn thụ thiên điều các tự thuỳ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cờ quán rượu xanh rèm biển đỏ
Cung Quán Oa ấm ngõ trời chiều
Sau cơn mưa gió hắt hiu
Ngàn cây vạn nhánh tiêu điều ngã nghiêng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cầu sông biển đỏ, tửu kỳ xanh,
Cung ấm Quán Oa nắng xế hanh.
Thương xót gió đông, mưa thảy dứt,
Tả tơi nghìn gốc với muôn cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biến đỏ cầu sông,cờ rượu xanh
Quán Oa cung ấm nắng chiều hanh
Gió đông mới lặn mưa vừa dứt
Xơ xác ngàn cây gãy vạn cành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cờ rượu xanh, cầu sông ván đỏ
Cung Quán Oa chiều đã xuống rồi
Tiếc rằng mưa tạnh gió thôi
Liễu dương vạn gốc tả tơi rũ cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biển đỏ cầu sông cờ rượu xanh,
Quán Oa phòng ấm ngõ chiều hanh.
Hắt hiu gió nhẹ mưa vừa dứt,
Nghiêng ngã ngàn cây xơ xác cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đỏ cờ cầu biển rượu xanh,
Quán Oa phòng ấm chiều hanh ngõ vào.
Hắt hiu gió nhẹ mưa rào,
Ngàn cây nghiêng ngã xạc xào cành rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Cầu hồng, tửu quán cờ xanh
Quán Oa trời ấm, trong lành, nắng lên
Chiều tà mưa tạnh, gió yên
Ngàn cây rủ xuống dọc bên sông dài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời