10/08/2020 10:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi bát thủ kỳ 4
楊柳枝八首其四

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:22

 

Nguyên tác

紅板江橋青酒旗,
館娃宮暖日斜時。
可憐雨歇東風定,
萬樹千條各自垂。

Phiên âm

Hồng bản giang kiều thanh tửu kỳ,
Quán Oa cung noãn nhật tà thì.
Khả liên vũ yết đông phong định,
Vạn thụ thiên điều các tự thuỳ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cờ quán rượu xanh rèm biển đỏ
Cung Quán Oa ấm ngõ trời chiều
Sau cơn mưa gió hắt hiu
Ngàn cây vạn nhánh tiêu điều ngã nghiêng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dương liễu chi bát thủ kỳ 4