楊柳枝八首其一

六麼水調家家唱,
白雪梅花處處吹。
古歌舊曲君休聽,
聽取新翻楊柳枝。

 

Dương liễu chi bát thủ kỳ 1

“Lục ma”, “Thuỷ điệu” gia gia xướng,
“Bạch tuyết”, “Mai hoa” xứ xứ xuy.
Cổ ca cựu khúc quân hưu thính,
Thính thủ tân phiên “Dương liễu chi”.


Dương liễu chi vốn là một điệu từ có từ rất sớm, đã từng được sử dụng trong cung đình nhà Tuỳ. Tuy nhiên đến đời nhà Đường, dân Lạc Thành đã cải biên thành một điệu mới. Bởi vậy bài này của Bạch Cư Dị có câu “Cổ ca cựu khúc quân hưu thính, Thính thủ tân phiên Dương liễu chi” (Những ca khúc cũ kĩ anh đừng nghe nữa, Hãy nghe những bài Dương liễu chi mới cải biên này).

Xét về số câu cũng như luật bằng trắc, Dương liễu chi cũng như một số công thức điệu từ khác, có hình thức giống như một bài tuyệt cú luật thi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà nhà hát “Lục ma”, “Thuỷ điệu”
Xứ xứ ca “Bạch tuyết”, “Mai hoa”
Điệu xưa nay đã phôi pha
“Liễu dương” bài mới chính là tiếng tăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

“Lục ma”, “Thuỷ điệu” nhà nhà hát,
“Bạch tuyết”, “Mai hoa” xứ xứ ca.
Người hỡi, thôi đừng nghe khúc cổ,
Tân ca “Dương liễu” đáng chơi mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

“Lục ma”, “Thuỷ điệu” nhà nhà hát,
“Bạch tuyết”, “Mai hoa” chốn chốn ca.
Khúc cũ ca xưa anh chớ thích,
“Liễu dương” điệu mới đáng nghe qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

“Lục ma”, “Thuỷ điệu” nhà nhà hát
“Bạch tuyết”, “Mai hoa” các xứ chơi
Hãy quên điệu cổ đi thôi
“Liễu dương chi” viết lại rồi, hãy nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

“Lục ma”, “Thuỷ điệu”, hát nhà nhà,
Xứ xứ “Mai hoa”, “Bạch tuyết” ca.
Điệu cũ nay đà phai nhạt hết,
“Liễu dương” bài mới đáng nghe qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà ca “Thuỷ điệu”, “Lục ma”,
“Mai hoa”, “Bạch tuyết” xứớng ca khắp miền.
Điệu xưa ít người thích liền,
“Liễu dương” bài mới nên phiền nghe qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời