28/11/2022 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi bát thủ kỳ 1
楊柳枝八首其一

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:19

 

Nguyên tác

六麼水調家家唱,
白雪梅花處處吹。
古歌舊曲君休聽,
聽取新翻楊柳枝。

Phiên âm

“Lục ma”, “Thuỷ điệu” gia gia xướng,
“Bạch tuyết”, “Mai hoa” xứ xứ xuy.
Cổ ca cựu khúc quân hưu thính,
Thính thủ tân phiên “Dương liễu chi”.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà nhà hát “Lục ma”, “Thuỷ điệu”
Xứ xứ ca “Bạch tuyết”, “Mai hoa”
Điệu xưa nay đã phôi pha
“Liễu dương” bài mới chính là tiếng tăm.
Dương liễu chi vốn là một điệu từ có từ rất sớm, đã từng được sử dụng trong cung đình nhà Tuỳ. Tuy nhiên đến đời nhà Đường, dân Lạc Thành đã cải biên thành một điệu mới. Bởi vậy bài này của Bạch Cư Dị có câu “Cổ ca cựu khúc quân hưu thính, Thính thủ tân phiên Dương liễu chi” (Những ca khúc cũ kĩ anh đừng nghe nữa, Hãy nghe những bài Dương liễu chi mới cải biên này).

Xét về số câu cũng như luật bằng trắc, Dương liễu chi cũng như một số công thức điệu từ khác, có hình thức giống như một bài tuyệt cú luật thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dương liễu chi bát thủ kỳ 1