Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: cung Hoa Thanh (23)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 08:02

華清宮

行盡江南數十程,
曉星殘月入華清。
朝元閣上西風急,
都入長楊作雨聲。

 

Hoa Thanh cung

Hành tận Giang Nam sổ thập trình,
Hiểu phong tàn nguyệt nhập Hoa Thanh.
Triều Nguyên các thượng tây phong cấp,
Đô nhập Trường Dương tác vũ thanh.

 

Dịch nghĩa

Đi hết mấy chục dặm đường xứ Giang Nam,
Khi gió sớm trăng nhạt mới vào tới Hoa Thanh.
Trên gác Triều Nguyên gió tây thổi lồng lộng,
Đều lùa vào Trường Dương thành tiếng mưa.


Cung Hoa Thanh xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly Sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, năm 747 để Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chạy hết Giang Nam đường mấy chục,
Trăng tàn gió sớm lọt Hoa Thanh.
Gác Triều Nguyên gió vi vu thổi,
Đều tới Trường Dương tạo mưa quanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trẩy Giang Nam mấy chục cung đường,
Đến Hoa Thanh trăng lặn tinh sương.
Gác Triều Nguyên gió tây lồng lộng,
Dồn hết tiếng mưa tụ Trường Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đến tận Giang Nam mấy chục đường,
Hoa Thanh gió sớm nguyệt tàn vương.
Gió tây lộng thổi Triều Nguyên gác,
Hóa tiếng mưa rơi rót điện Trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Vượt bao chặng đất Giang Nam,
Hoa Thanh gió sớm trăng tàn là đây.
Triều Nguyên gác lộng gió tây,
Thổi vào thành tiếng mưa đầy Trường Dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đi hết Giang Nam mấy chặng quanh,
Trăng tàn gió sớm tới Giang Thanh.
Gió tây trên gác Triều Nguyên thổi,
Như động Trường Dương mưa đổ nhanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dời Giang Nam ngày đêm cả chục
Đến Hoa Thanh vào lúc còn sao
Triều Nguyên cơn gió tây gào
Trường Dương lay liễu ào ào như mưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Nam mấy chục dặm đường
Hoa Thanh gió sớm trăng suông mơ màng
Gió tây lộng gác Triều Nguyên
Trường Dương cung điện rập rềnh tiếng mưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời