30/05/2024 07:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Thanh cung
華清宮

Tác giả: Đỗ Thường - 杜常

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 08:02

 

Nguyên tác

行盡江南數十程,
曉星殘月入華清。
朝元閣上西風急,
都入長楊作雨聲。

Phiên âm

Hành tận Giang Nam[1] sổ thập trình,
Hiểu tinh tàn nguyệt nhập Hoa Thanh.
Triều Nguyên[2] các thượng tây phong cấp,
Đô nhập Trường Dương[2] tác vũ thanh.

Dịch nghĩa

Đi hết mấy chục dặm đường xứ Giang Nam,
Khi gió sớm trăng nhạt mới vào tới Hoa Thanh.
Trên gác Triều Nguyên gió tây thổi lồng lộng,
Đều lùa vào Trường Dương thành tiếng mưa.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Chạy hết Giang Nam đường mấy chục,
Trăng tàn gió sớm lọt Hoa Thanh.
Gác Triều Nguyên gió vi vu thổi,
Đều tới Trường Dương tạo mưa quanh.
Cung Hoa Thanh xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly Sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, năm 747 để Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi.

[1] Nói chung phần đất phía bờ nam sông Trường Giang.
[2] Triều Nguyên và Trường Dương là tên hai cung trong tổng thể Hoa Thanh cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Thường » Hoa Thanh cung