Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: nhà nông (64)
Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 00:23

為農

錦里煙塵外,
江村八九家。
圓荷浮小葉,
細麥落輕花。
卜宅從茲老,
為農去國賒。
遠慚句漏令,
不得問丹砂。

 

Vi nông

Cẩm lý yên trần ngoại,
Giang thôn bát cửu gia.
Viên hà phù tiểu diệp,
Tế mạch lạc khinh hoa.
Bốc trạch tòng tư lão,
Vi nông khứ quốc xa.
Viễn tàm Cú Lậu lệnh,
Bất đắc vấn đan sa.

 

Dịch nghĩa

Làng Cẩm ở bên ngoài vùng khói bụi,
Xóm sông chỉ có bảy, tám nhà.
Cây sen có lá tròn nhỏ nổi trên mặt nước,
Hoa lúa nhỏ nhẹ nhàng rơi.
Chọn chỗ ở là tuỳ thuộc vào lão già này,
Bỏ làng ra đi, làm ruộng quả là uổng phí.
Nơi xa ngại tới với viên chủ huyện Cú Lậu,
Vì thế không thể hỏi xin thuốc tiên được.


(Năm 760)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Làng Cẩm ngoài bụi khói
Bên sông tám, chín nhà
Lá sen bé vẫn nổi
Mạch nhỏ buông rơi hoa
Già rồi, ở đây mãi
Cày ruộng cách quê xa
Thua Cát Hồng, chỉ thẹn
Tìm đâu được đan sa?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cẩm lý, khói bụi ngoài,
Xóm sông, tám chín mái.
Lúa nhỏ, hoa nhẹ rơi,
Sen tròn, lá con nổi.
Chọn nhà, theo lão này,
Bỏ làng, cày ít lợi.
Quan Cú Lậu ngại xa,
Thuốc tiên không được hỏi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời