02/12/2022 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vi nông
為農

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 00:23

 

Nguyên tác

錦里煙塵外,
江村八九家。
圓荷浮小葉,
細麥落輕花。
卜宅從茲老,
為農去國賒。
遠慚句漏令,
不得問丹砂。

Phiên âm

Cẩm lý[1] yên trần ngoại,
Giang thôn bát cửu gia.
Viên hà phù tiểu diệp,
Tế mạch lạc khinh hoa.
Bốc trạch tòng tư lão,
Vi nông khứ quốc xa.
Viễn tàm Cú Lậu lệnh[2],
Bất đắc vấn đan sa.

Dịch nghĩa

Làng Cẩm ở bên ngoài vùng khói bụi,
Xóm sông chỉ có bảy, tám nhà.
Cây sen có lá tròn nhỏ nổi trên mặt nước,
Hoa lúa nhỏ nhẹ nhàng rơi.
Chọn chỗ ở là tuỳ thuộc vào lão già này,
Bỏ làng ra đi, làm ruộng quả là uổng phí.
Nơi xa ngại tới với viên chủ huyện Cú Lậu,
Vì thế không thể hỏi xin thuốc tiên được.

Bản dịch của Phan Ngọc

Làng Cẩm ngoài bụi khói
Bên sông tám, chín nhà
Lá sen bé vẫn nổi
Mạch nhỏ buông rơi hoa
Già rồi, ở đây mãi
Cày ruộng cách quê xa
Thua Cát Hồng, chỉ thẹn
Tìm đâu được đan sa?
(Năm 760)

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Hay Cẩm Quan thành 錦官城, thuộc Thành Đô, Tứ Xuyên, nơi Đỗ Phủ dựng nhà cỏ.
[2] Huyện lệnh Cú Lậu là Cát Hồng 葛洪, một người tu tiên. Cú Lậu tại huyện Lưu, Quảng Tây. Tấn thư: "Dĩ niên lão, dục luyện đan dĩ kỳ hà thọ, văn Giao Chỉ xuất đan, cầu vi Cú Lậu lệnh" 以年老,欲鍊丹以祈遐壽,聞交阯出丹,求为勾屚令 (Thấy tuổi già, muốn luyện thuốc để cầu sống thêm tuổi nữa, nghe nói ở Giao Chỉ có thuốc, bèn xin được bổ về Cú Lậu giữ chức lệnh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vi nông