Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch
3 người thích

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 02:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/03/2008 22:12

絕句漫興其五

腸斷春江欲盡頭,
杖藜徐步立芳洲。
顛狂柳絮隨風去,
輕薄桃花逐水流。

 

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 5

Trường đoạn xuân giang dục tận đầu,
Trượng lê từ bộ lập phương châu.
Điên cuồng liễu nhứ tuỳ phong khứ,
Khinh bạc đào hoa trục thuỷ lưu.

 

Dịch nghĩa

Đau lòng vì xuân trên sông đã sắp hết,
Chống gậy bằng cỏ lê đi dạo, đứng trên bãi sông hoa cỏ thơm.
Bông liễu bay điên cuồng theo gió,
Hoa đào trôi man mác theo dòng nước.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Xuân tàn con nước những đau lòng
Chống gậy tiêu dao đứng bãi sông
Bông liễu điên cuồng bay trước gió
Hoa đào khinh bạc chảy xuôi dòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên sông xuân hết lại buồn thôi,
Bãi sông thơm, chống gậy dạo chơi.
Rặng liễu điên cuồng theo cơn gió,
Hoa đào khinh bạc theo nước trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Đau xót sông xuân sắp nhạt màu,
Bãi thơm chống gậy đứng hồi lâu.
Tơi bời bông liễu vờn trong gió,
Man mác hoa đào theo nước mau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đầu bến đau lòng xuân hết rồi,
Gậy lê bước lại bãi thơm bồi.
Điên cuồng bông liễu vờn theo gió,
Đào nhẹ theo dòng man mác trôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đứt ruột dòng xuân muốn cạn rồi,
Gậy lệ chậm bước bãi thơm chơi.
Điên cuồng tơ liễu xoay trong gió,
Mảnh khảnh hoa đào nước cuốn trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Cảnh xuân sắp hết, luống buồn đau
Chống gậy ra sông, cỏ biếc màu
Tơ liễu điên cuồng theo gió múa
Hoa đào nước cuốn biết về đâu?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tê tái dòng sông sắp hết rồi,
Bãi thơm, chống gậy bước ra chơi.
Điên cuồng, bóng liễu vờn trong gió,
Khinh bạc, hoa đào theo nước trôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đứt ruột sông sâu chừng muốn tận,
Gậy cầm lững thững đứng bờ sông.
Tơ liễu điên cuồng theo gió lượn,
Hoa đào lơ lửng chảy theo dòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Buồn tình muốn tới tận đầu ngòi,
Chống gậy đứng bên bờ cỏ tươi.
Tơ liễu điên cuồng theo gió cuốn,
Hoa đào cánh nhẹ, nước trôi xuôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lòng đau xót nhìn sông xuân khuất nẻo
Chống gậy lê dừng bước ngắm bãi thơm
Nương gió lay dương liễu múa điên cuồng
Theo giòng nước hoa đào nhẹ nhàng cuốn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối