22/09/2023 13:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 5
絕句漫興其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:01

 

Nguyên tác

腸斷春江欲盡頭,
杖藜徐步立芳洲。
顛狂柳絮隨風去,
輕薄桃花逐水流。

Phiên âm

Trường đoạn xuân giang dục tận đầu,
Trượng lê từ bộ lập phương châu.
Điên cuồng liễu nhứ tuỳ phong khứ,
Khinh bạc đào hoa trục thuỷ lưu.

Dịch nghĩa

Đau lòng vì xuân trên sông đã sắp hết,
Chống gậy bằng cỏ lê đi dạo, đứng trên bãi sông hoa cỏ thơm.
Bông liễu bay điên cuồng theo gió,
Hoa đào trôi man mác theo dòng nước.

Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Xuân tàn con nước những đau lòng
Chống gậy tiêu dao đứng bãi sông
Bông liễu điên cuồng bay trước gió
Hoa đào khinh bạc chảy xuôi dòng.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú mạn hứng kỳ 5