Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
11 bài trả lời: 11 bản dịch
2 người thích

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 15:26, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/03/2006 02:23

秋興其三

千家山郭靜朝暉,
日日江樓坐翠微。
信宿漁人還泛泛,
清秋燕子故飛飛。
匡衡抗疏功名薄,
劉向傳經心事違。
同學少年多不賤,
五陵裘馬自輕肥。

 

Thu hứng kỳ 3

Thiên gia sơn quách tĩnh triêu huy
Nhật nhật giang lâu toạ thuý vi.
Tín túc ngư nhân hoàn phiếm phiếm,
Thanh thu yến tử cố phi phi,
Khuông Hành kháng sớ công danh bạc,
Lưu Hướng truyền kinh tâm sự vi.
Đồng học thiếu niên đa bất tiện,
Ngũ Lăng cừu mã tự khinh phì.

 

Dịch nghĩa

Nghìn nhà thành núi rạng nắng mai yên tĩnh,
Ngày ngày ngồi trên lầu sông giữa hơi núi biếc.
Đêm dài, người đánh cá bơi thuyền vùn vụt,
Trời thu trong, từng con én bay liệng.
Như Khuông Hành dâng sớ mà công danh mỏng,
Như Lưu Hướng giảng sách mà tâm sự ngang trái.
Nhiều bạn cùng học thời trẻ nay có hèn đâu,
Đều mặc áo cừu, cỡi ngựa béo ở Ngũ Lăng!


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nghìn nhà ven núi vắng mai soi
Lầu giữa sương lam suốt buổi ngồi
Đêm vắng thuyền ngư chèo nhẹ nhẹ
Thu trong đàn én liệng loi thoi
Khuông Hành dâng sớ, danh hèn nhỉ
Lưu Hướng truyền kinh, phận mỏng thôi !
Bạn trẻ đồng khoa giờ chẳng kém
Ngũ Lăng cừa mã rộn như sôi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Muôn nhà triền núi nắng rạng đông,
Suốt ngày sương biếc tựa lầu sông.
Ngư ông lơi chèo trời đêm lặng,
Đàn én nhộn bay tiết thu trong.
Khuông Hành dâng sớ non hoạn lộ,
Lưu Hướng giảng kinh nhẹ tấc lòng.
Bọn trẻ đồng song nay chẩng kém,
Ngũ Lăng, ngựa béo, khoác áo lông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Muôn nhà non lạnh ánh trời mai,
Bữa bữa lầu sông ngắm núi vây.
Ngủ chán ông chài liền dạo dạo,
Thu về cái yến cứ bay bay.
Khuông Hoành dâng sớ công danh mỏng,
Lưu Hướng truyền kinh nguyện ước sai.
Lứa học ngày xưa nhiều hiển đạt,
Ngũ Lăng ngựa áo hợm mình đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sườn núi nghìn nhà tịnh nắng mai,
Lầu sông khói biếc mỗi ngày ngồi.
Thu trong cánh yến lưng chừng liệng,
Bến nghỉ ngư thuyền lãng đãng trôi.
Sớ với Khuông Hành bạc tiếng để,
Kinh cùng Lưu Hướng khác tâm rồi.
Bạn trường niên thiếu, không ai khó,
Thành Ngũ áo cừu, ngựa cưỡi chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nắng mai, vách núi ngàn nhà,
Ngồi lầu ngắm khói bay là trên sông.
Chài về, đêm, nước, mênh mông,
Trời trong, chim én bay không có ngừng.
Khuông Hành, dẫu sớ đã dâng,
Giảng kinh, Lưu Hướng tâm từng trái nhau.
Bạn cùng học có nghèo đâu,
Áo cừu, ngựa béo, phong hầu Ngũ Lăng!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sườn núi trăm nhà, nắng ban mai,
Lầu sông hơi núi vẫn ngồi coi.
Chỗ cũ, lão chài chăm bủa lưới,
Thu sang, chim én vút ngang trời.
Dâng sớ Khuông Hành, công quá ít,
Giảng kinh Lưu Hướng, dạ nào vui.
Bạn học ngày xưa, nay đạt cả,
Giàu sang phú quí chốn ăn chơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mé núi ngìn nhà rọi nắng mai
Lầu sông non biếc suốt ngày chơi
Thuyền ngư đêm vắng trôi lờ lững
Đàn én thu về lượn ngược xuôi
Lưu Hướng truyền kinh buồn chí lỡ
Khuông Hành dâng sớ hận danh hời
Bạn xưa nay thảy đều vinh hiển
Ngựa béo cừu sang rặt cả thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thành núi nghìn nhà sáng lặng tươi
Lầu sông ngày mỗi dựa xanh mờ
Ngủ yên chài lưới bồng bềnh đó
Thu tịnh yến đàn thấp thoáng đây
Dâng sớ Khuông Hành quan tước kém
Truyền kinh Lưu Hướng nỗi lòng đau
Bạn bè cùng học nhiều khá giả
Áo ngựa Ngũ Lăng nhẹ lại hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ánh ban mai nhà ngoài quách núi
Ngồi bên sông ngắm khói bốc xanh
Ngư dân chèo rộn đêm thanh
Trên trời én lượn thu trong dập dìu
Khuông Hành cũng học đòi dâng sớ
Giảng kinh mà lòng cứ chưa an
Bạn xưa đa số làm quan
Áo lông ngựa béo Ngũ Lăng xây nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ngàn nhà vách núi lặng ban mai
Cảnh biếc lầu sông ngắm mỗi ngày
Đêm lắng người chài qua lại lưới
Thu trong bày én lững lờ bay
Khuông Hành dâng sớ công danh mỏng
Lưu Hướng khuyên đời dạ rối bời
Bạn học ngày nào nhiều chẳng tệ
Áo cừu ngựa béo Ngũ Lăng chơi.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối