Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch
Từ khoá: mùa thu (316)

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:25, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/03/2006 04:01

秋興其二

夔府孤城落日斜,
每依南斗望京華。
聽猿實下三聲淚,
奉使虛隨八月槎。
畫省香爐違伏枕,
山樓粉堞隱悲笳。
請看石上藤蘿月,
已映洲前蘆荻花。

 

Thu hứng kỳ 2

Quỳ phủ cô thành lạc nhật tà,
Mỗi y Nam Đẩu vọng kinh hoa.
Thính viên thực há tam thanh lệ,
Phụng sứ hư tuỳ bát nguyệt tra,
Hoạ tỉnh hương lô vi phục chẩm,
Sơn lâu phấn điệp ẩn bi già.
Thỉnh khan thạch thượng đằng la nguyệt,
Dĩ ánh châu tiền lô địch hoa.

 

Dịch nghĩa

Ánh mặt trời xiên xuống thành phủ Quỳ vắng vẻ,
Ta thường dõi sao Nam Đẩu trông về kinh đô.
Nghe vượn kêu ba tiếng rơi nước mắt thật,
Đi sứ theo chiếc bè tám tháng uổng công!
Nhớ lò hương nơi dinh quan, ôm gối thao thức,
Ở tường vôi lầu canh trên núi, vọng tiếng kèn buồn.
Hãy xem trăng qua cây leo dọi trên mặt đá,
Đã sáng lấp lánh trên bông lau ngoài bãi sông.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Phủ Quỳ quạnh quẽ ánh tà huy
Nam Đẩu vời trông nhớ đế kỳ
Dòng lệ "tam thanh" nghe vượn giục
Chiếc bè "bát nguyệt" uổng công đi
Lầu canh vách phấn kèn im bặt
Dinh vẽ lò hương mộng được gì ?
Trăng dọi qua cành in mặt đá
Hàng lau xao xác sáng ngoài đê.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Quỳ thành quạnh quẽ bóng chiều tà
Lại nhờ Bắc Đẩu ngóng kinh xa
Sứ đi tám tháng bè trôi uổng
Vượn kêu ba tiếng lệ khôn ngoa
Chốn cũ lò hương lìa gối lẻ
Bờ tường gác núi thoảng kèn thưa
Thôi ngắm trăng lên xuyên cỏ đá
Sáng cả bãi sông lau trắng đưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thành quạnh Quỳ Châu bóng xế tà,
Hằng nương bắc đẩu ngóng Kinh Hoa.
Lắng tai nghẹ vượn rơi châu thực,
Theo xứ xuôi bè rõ chuyện mơ.
Sảnh hoạ lò hương lùi gối bệnh,
Lầu non vách phấn lọt kèn già.
Hãy xem trên đá trăng bìm cát,
Đã chiếu hoa lau trước bến nhà.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Quỳ Phủ, thành cô ánh nắng tà,
Dõi theo Bắc Đẩu ngóng kinh hoa.
Ba hồi vượn hú, buồn châu nhỏ,
Tám tháng bè chèo, uổng sứ qua.
Họa sảnh đỉnh hương, đầu lọ tựa,
Lầu non vách phấn, sáo lau hòa.
Hãy xem trăng rọi dây leo đá,
Hoa lách bãi ngoài óng ánh pha.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Phủ Quỳ thành lẻ chiều tà,
Nương sao Nam Đẩu hướng ra kinh thành.
Vượn kêu giọt lệ tuôn nhanh,
Theo bè phụng sứ chẳng thành ước mong.
Lò hương, dinh vẽ, mơ mòng,
Tù và tiếng ẩn lầu trong núi đồi.
Bóng dây, xem biết trăng rồi,
Bãi sông, trăng chiếu sáng ngời bông lau...

21.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quỳ Châu thành quạnh bóng ác tà,
Thường coi bắc đẩu, ngóng kinh hoa.
Nghe hầu, lệ giỏ ba hàng rõ,
Đi sứ, bè trôi tám tháng qua.
Lò hương trong sảnh, không yên gối,
Vách phấn trên lầu, não tiếng loa.
Ngắm trăng trên đá qua hàng dậu,
Bờ lau óng ánh rõ bông hoa.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quì Phủ cô thành bóng nắng rầu
Nhìn sao Bắc Đẩu đế đô đâu
Bè trôi tám tháng công tìm uổng
Vượn hú ba lần lệ nhỏ đau
Hoạ sảnh lò hương kê gối lạnh
Lầu non vách phấn tiếng kèn sầu
Trăng soi dây quần mình trên đá
Ngàn sắc hoa tươi ánh bãi lau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thành đơn Quỳ Phủ ánh dương tà
Ngày dựa Đẩu Nam ngóng đế đô
Nghe vượn ba lần thêm nhỏ lệ
Sứ đi tám tháng uổng theo đò
Lò hương sảnh vẽ xa ôm gối
Lầu núi tường vôi ẩn sáo rầu
Trên đá trăng soi cây quấn quýt
Bãi sông ánh chiếu đám hoa lau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chơ vơ Quỳ phủ chiều rồi
Mỗi xem Bắc đẩu trông vời kinh hoa
Nghe vượn hú, lệ lại sa
Theo bè tám tháng chỉ là mộng mơ
Mơ vách vẽ, mơ hương lô
Nhà sàn trong núi mơ hồ kèn kêu
Hãy coi trăng chếch dây leo
Đang soi vào đám hoa lau bên bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vắng vẻ Quỳ thành bóng xế tà,
Dõi sao Nam Đẩu ngóng kinh hoa.
Ba hồi vượn hú rơi dòng lệ,
Tám tháng theo bè uổng sứ ta!
Nhớ sảnh lò hương ôm gối mộng,
Lầu canh trên núi vọng kèn qua.
Ngắm trăng mặt đá qua cây dọi,
Lấp lánh ngàn lau ngoài bãi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời