熟食日示宗文、宗武

消渴遊江漢,
羈棲尚甲兵。
幾年逢熟食,
萬里逼清明。
松柏邙山路,
風花白帝城。
汝曹催我老,
回首淚縱橫。

 

Thục thực nhật thị Tông Văn, Tông Vũ

Tiêu khát du Giang Hán,
Ki thê thượng giáp binh.
Kỉ niên phùng thục thức,
Vạn lí bức thanh minh.
Tùng bá Cung sơn lộ,
Phong hoa Bạch Đế thành.
Nhữ tào thôi ngã lão,
Hồi thủ lệ tung hoành.

 

Dịch nghĩa

Mang chứng tiểu đường vào vùng Giang Hán,
Ở nhờ vì còn chiến tranh.
Năm nào gặp ngày ăn đồ nấu chín,
Vạn dặm trong tiết thanh minh.
Tùng, bách trên con đường núi Mang,
Gió với hoa nơi thành Bạch Đế.
Bọn con khiến ta già đi nhiều,
Quay đầu lại nhìn nước mắt rơi lã chã.


(Năm 767)

Thục thực nhật tức ngày hàn thực.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tiểu đường vùng Giang Hán,
Loạn ly nên ở nhờ.
Năm nào gặp hàn thực,
Thanh minh vạn dặm xa.
Đường Cung sơn tùng bách,
Thành Bạch Đế gió hoa.
Nghĩ lại ứa nước mắt,
Lũ con khiến bố già.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiểu đường Giang Hán mang vào,
Chiến tranh còn đó biết sao ở nhờ.
Gặp ngày ăn chín năm nào,
Thanh minh trong tiết đang vào dặm xa.
Đường non Mang Tùng, bách già,
Nơi thành Bạch Đế gió hoa khoe màu.
Bọn con khiến tớ già mau,
Lệ rơi lã chã quay đầu nhìn quanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bệnh tật đến Giang, Hán,
Lênh đênh thời chiến tranh.
Mấy năm hàn thực đến,
Vạn dặm đón thanh minh.
Mán Sơn tùng bách chặn,
Hoa, gió Bạch Đế thành.
Con khiến cha già yếu,
Quay đầu, lệ rơi nhanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mang bệnh sẵn vào vùng Giang Hán
Ở nhờ vì tị nạn chiến tranh
Vài năm Thục thực thi hành
Nơi xa vạn dặm Thanh minh còn gì
Thông núi Mang đường đi thấy mọc
Gió vờn hoa nơi Bạch Đế thành
Bọn con khiến ta già nhanh
Lệ rơi lã chã nhìn quanh cảm sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời