08/12/2022 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thục thực nhật thị Tông Văn, Tông Vũ
熟食日示宗文、宗武

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 10:24

 

Nguyên tác

消渴遊江漢,
羈棲尚甲兵。
幾年逢熟食,
萬里逼清明。
松柏邙山路,
風花白帝城。
汝曹催我老,
回首淚縱橫。

Phiên âm

Tiêu khát du Giang Hán,
Ki thê thượng giáp binh.
Kỉ niên phùng thục thức,
Vạn lí bức thanh minh.
Tùng bá Cung sơn lộ,
Phong hoa Bạch Đế thành.
Nhữ tào thôi ngã lão,
Hồi thủ lệ tung hoành.

Dịch nghĩa

Mang chứng tiểu đường vào vùng Giang Hán,
Ở nhờ vì còn chiến tranh.
Năm nào gặp ngày ăn đồ nấu chín,
Vạn dặm trong tiết thanh minh.
Tùng, bách trên con đường núi Mang,
Gió với hoa nơi thành Bạch Đế.
Bọn con khiến ta già đi nhiều,
Quay đầu lại nhìn nước mắt rơi lã chã.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tiểu đường vùng Giang Hán,
Loạn ly nên ở nhờ.
Năm nào gặp hàn thực,
Thanh minh vạn dặm xa.
Đường Cung sơn tùng bách,
Thành Bạch Đế gió hoa.
Nghĩ lại ứa nước mắt,
Lũ con khiến bố già.
(Năm 767)

Thục thực nhật tức ngày hàn thực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thục thực nhật thị Tông Văn, Tông Vũ