15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: tác giả tồn nghi (255)

Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2012 20:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/12/2012 15:53

虢國夫人

虢國夫人承主恩,
平明上馬入宮門。
卻嫌脂粉涴顏色,
淡掃蛾眉朝至尊。

 

Quắc quốc phu nhân

Quắc quốc phu nhân thừa chủ ân,
Bình minh thướng mã nhập cung môn.
Khước hiềm chi phấn uyển nhan sắc,
Đạm tảo nga my triều chí tôn.

 

Dịch nghĩa

Quắc quốc phu nhân được hưởng ơn vua,
Sáng ra lên ngựa đi vào cửa cung.
Cứ ngại rằng son phấn sẽ rửa sạch mất sắc đẹp của mình,
Nên chỉ quét nhẹ cặp lông mày trước khi vào chầu vua.


(Năm 753)

Có nơi chép tác giả là Trương Hỗ 張祜, với tiêu đề Linh đài 靈臺. Chị thứ ba của Dương Quý Phi lấy chồng họ Bùi, năm Thiên Bảo thứ 7 (748) được phong là Quắc quốc phu nhân, hưởng ân sủng. Năm Thiên Bảo thứ 15 (756), An Lộc Sơn vây hãm Trường An, theo Huyền Tông, Quý Phi đi về phía tây, giữa đường bị viên lệnh của huyện Trần Thương là Tiết Cảnh Tiên giết chết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Quách quốc phu nhân hầu chí tôn
Sáng mai cưỡi ngựa vào kim môn
Chỉ lo son phấn giảm nhan sắc
Vẽ nhẹ lông mày triều chí tôn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Phu nhân nước Quắc nhờ ơn chúa,
Sáng sớm cửa cung, ngựa chở vào.
Cứ ngại phấn son giảm nhan sắc,
Quết nhẹ mày ngài trước khi chầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Quắc Quốc phu nhân nhờ sủng ân;
Rạng ngày lên ngựa đến cung môn.
Riêng hiềm son phấn tổn nhan sắc;
Nhạt kẻ mày xanh chầu chí tôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Quắc Quốc Phu nhân chịu ơn sâu
Sớm mai lên ngựa đến cung lâu
Chỉ hiềm son phấn dơ nhan sắc
Quét nhẹ nga mi vội nhập chầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hưởng ơn vua phu nhân nước Quắc
Sáng ngựa lên vào tuốt cửa cung
Ngại son phấn bẩn hình dung
Quét sơ mày biếc bệ rồng chầu vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phu nhân nước Quắc hưởng hoàng ân,
Lên ngựa sớm vào cửa quốc quân.
Cứ ngại phấn son che sắc đẹp,
Quét qua mày trước vào chầu sân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Phu nhân thừa sủng ơn sâu
Bình minh cưỡi ngựa vào chầu trong cung
Phấn son sợ ố chân dung
Nhẹ tô mày liễu hầu cùng quân vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời