15.00
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 04/06/2007 18:58 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/06/2007 19:03 bởi Vanachi
Hàn Thuyên 韓詮 tên thật là Nguyễn Thuyên 阮詮, làm tới chức Thượng thư Bộ Hình dưới thời Trần Nhân Tông. Ông là người làng Lai Hạ, huyện Thanh Lâm, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang (nay là xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), đỗ tiến sĩ năm 1247. Hàn Thuyên giỏi thơ Nôm, được xem là người phát triển và phổ biến chữ Nôm của Việt Nam. Ông là người đầu tiên dùng luật thơ Đường vào thơ Nôm, nên đời sau còn gọi thơ Nôm theo Đường luật là Hàn luật.