Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
19 bài trả lời: 13 bản dịch, 6 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 21:33, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/11/2023 00:14

野望(西山白雪三城戍)

西山白雪三城戍,
南浦清江萬里橋。
海內風塵諸弟隔,
天涯涕淚一身遙。
惟將遲暮供多病,
未有涓埃答聖朝。
跨馬出郊時極目,
不堪人事日蕭條。

 

Dã vọng (Tây sơn bạch tuyết Tam Thành thú)

Tây sơn bạch tuyết Tam Thành thú,
Nam phố thanh giang Vạn Lý kiều.
Hải nội phong trần chư đệ cách,
Thiên nhai thế lệ nhất thân diêu.
Duy tương trì mộ cung đa bệnh,
Vị hữu quyên ai đáp thánh triều.
Khoá mã xuất giao thì cực mục,
Bất kham nhân sự nhật tiêu điều.

 

Dịch nghĩa

Đồn Tam Thành ở vùng tuyết trắng núi Tây
Cầu Vạn Lý bắc ngang dòng sông trong bến Nam
Trong cõi gió bụi các em đều xa cách
Nơi góc trời ứa lệ, một mình ta lạc loài
Tuổi tác sắp già, càng đau ốm luôn
Chưa có chút mảy may nào báo đáp ơn vua
Cỡi ngựa ra ngoài thành trông vời
Không chịu nổi việc đời mỗi lúc một héo hon.


Đỗ Phủ làm bài này năm Thượng Nguyên thứ 2 (761) ở thảo đường tại Thành Đô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Non tây tuyết trắng ba thành giữ,
Nam phố sông trong Vạn Lý cầu.
Góc bể phong trần em cách biệt,
Bên trời lẻ bóng lệ dầm thâu.
Tuổi già chồng chất còn đeo bệnh,
Mưa móc ơn dày kịp báo đâu.
Thắng ngựa ra đồng trông mỏi mắt,
Dân suy ngày mỗi lại thêm sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Đồn nằm trong tuyết ba thành trắng,
Cầu vắt ngang sông vạn dặm xanh.
Cõi đất bụi lầm xa ruột thịt,
Chân trời sùi sụt tủi thân mình.
Chỉ đem tuổi tác nuôi ma bệnh,
Chưa có tơ hào đáp thánh minh.
Cưỡi ngựa ra ô nhìn cảnh nội,
Mỗi ngày một thấy vẽ buồn tênh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tây sơn tuyết trắng, ba thành lính,
Nam phố sông trong, Vạn Lý kiều.
Bốn biển phong trần, em cách biệt,
Ven trời giọt lệ, một mình thôi.
Chỉ buồn tuổi tác, mang nhiều bệnh,
Chẳng chút công lao, báo thánh triều.
Cưỡi ngựa ra ngoài trông ngắm cảnh,
Việc đời ngày tháng cứ tiêu diêu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Núi tây, ba trại tuyết đầy,
Bến nam, Vạn Lý, cầu đây qua dòng.
Các em gió bụi ruổi rong,
Chân trời lệ nhỏ, chờ mong thân này.
Tuổi già, lắm bệnh khổ thay,
Ơn vua, chưa có mảy may báo đền.
Ngựa dừng, nhìn khắp mọi bên,
Thấy đời chán ngán, càng thêm buồn phiền...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi Tây, trại lính, tuyết phủ tràn,
Vạn Lý cầu dài vượt bãi nam.
Cuối bể bụi bay, xa cách bạn,
Chân trời lệ giỏ, tủi cho thân.
Tuổi già bóng xế, mồi nuôi bệnh,
Chưa chút mảy may báo đáp ân.
Quất ngựa ra đồng nhìn hút mắt,
Não lòng khi thấy cảnh điêu tàn!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Tây sơn tuyết trắng ba thành
Sông trong nam phố chảy quanh cầu dài
Nước nhà loan lạc phân hai
Anh em chia cách mình ta lệ buồn
Thân già lắm bệnh nhiễu nhương
Công lao chẳng có đền ơn thánh triều
Ngựa rong ngắm cảnh tiêu điều
Việc người khó bỏ buồn vui tháng ngày.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba thành tuyết trắng phủ non tây
Cầu vắt sông xanh vạn dặm bày
Gió bụi non sông lìa cốt nhục
Sụt sùi góc bể tội thân ai
Tuổi già khéo để nuôi con bệnh
Tơ tóc chưa đem báo thánh triều
Cưỡi ngựa ra đồng buông mắt ngắm
Cõi đời thay đổi dạ buồn thiu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Non phía tây, tuyết trắng, ba thành lính
Dòng sông xanh cầu Vạn Lý phía nam
Các em trong đời gió bụi xa xăm
Ta đơn lẻ phương trời này đẫm lệ
Càng lớn tuổi bệnh tật ngày càng tệ
Chỉ tiếc là chưa đền đáp triều đình
Cưỡi ngựa ra thành ngoại cảnh mông mênh
Sự đời ngẫm ngày càng tiêu điều quá.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Phủ

Núi Tây tuyết phủ Tam Thành
Cầu Vạn Lý bắc ngang cầu sông Nam
Cách xa em giữa cõi trần
Trong đời gió bụi một thân lạc loài
Tuổi đã già, đau ốm hoài
Ơn vua chưa có mảy may báo đền
Cưỡi ngựa ra ngoài thành bên
Không chịu nỗi việc đời mênh nông buồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]