九日

去年登高郪縣北,
今日重在涪江濱。
苦遭白髮不相放,
羞見黃花無數新。
世亂郁郁久為客,
路難悠悠常傍人。
酒闌卻憶十年事,
腸斷驪山清路塵。

 

Cửu nhật

Khứ niên đăng cao Thê huyện bắc,
Kim nhật trùng tại Phù giang tân.
Khổ tao bạch phát bất tương phóng,
Tu kiến hoàng hoa vô số tân.
Thế loạn uất uất cửu vi khách,
Lộ nan du du thường bàng nhân.
Tửu lan khước ức thập niên sự,
Trường đoạn Ly sơn thanh lộ trần.

 

Dịch nghĩa

Năm ngoái lên cao ở vùng bắc huyện Thê,
Hôm nay lại tới bến sông Phù.
Khổ vì tóc bạc không buông ra được,
Mắc cở thấy hoa vàng mới mọc đầy.
Đời loạn buồn bực vì làm thân khách nơi quê người mãi,
Đường khó khăn nên cứ phải níu kéo người hoài.
Sau cuộc rượu nhớ lại chuyện mười năm cũ,
Đau lòng, nhất là lúc ngang qua núi Ly với nhiều nỗi gian nan.


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Năm ngoái lên cao miệt huyện Thê
Bến Bồi nay cũng vẫn xa quê
Bấm hoài tóc bạc đầu khôn gỡ
Gặp mãi hoa vàng mặt cũng ê
Vất vưởng nhớ người đường lối nghẽn
Bơ phờ trốn loạn tháng ngày đi
Rượu tàn nhớ chuyện mười năm cũ
Đứt ruột con đường dưới núi Ly


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Năm ngoái lên cao tại Thê huyện,
Năm nay lại ở bến Phù giang.
Khổ đã thấy phơ màu tóc trắng,
Thẹn trông nở mới nhiều hoa vàng.
Đất khách não nề thời loạn lạc,
Đường đời dằng dặc nỗi gian nan.
Chuyện cũ mười năm nay nhớ lại,
Bụi trong ngày ấy núi Ly sơn!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Năm ngoái lên cao bắc Thê huyện,
Năm nay quay lại bến sông Bồi.
Xót thay đầu bạc không còn gặp,
Thẹn thấy hoa vàng tươi khắp nơi.
Đời loạn bơ vơ thân lữ khách,
Đương cùng vất vả sống theo người.
Rượu rồi, sực nhớ mười năm ấy.
Ly sơn gió bụi não lòng ai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Huyện Thê, năm ngoái lên cao,
Sông Phù, nay lại trở vào bến xưa.
Không buông, tóc bạc, khổ chưa,
Hoa vàng, xấu hổ, mới vừa nở ra.
Loạn, buồn mãi khách chốn xa,
Đường đi chật vật theo ta bám hoài.
Mười năm tàn rượu nhớ dai,
Ly Sơn nghĩ tới, khiến ai đau lòng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Năm ngoái lên cao, bắc huyện Thê,
Năm nay bến Phù lại trở về.
Khổ cho tóc trắng buông loã xoã,
Ngượng thấy hoa vàng nở bề bề.
Đời loạn buồn rầu làm khách mãi,
Lối đi chật vật níu người đi.
Mười năm chuyện cũ sau tiệc rượu,
Bao nỗi đau lòng ngang núi Ly.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Huyện Thê leo núi năm qua
Hôm nay tiết đến ta ra bến Phù
Khổ vì tóc trắng rồi bù
Làm ta mắc cỡ giữa khu hoa vàng
Loạn ly bỏ xứ đi hoang
Khó khăn cứ mãi vướng quàng vào thân
Tiệc tan nhớ chuyện mười năm
Ly sơn ngày cũ khôn ngăn lệ buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm ngoái lên cao Thê huyện bắc
Bến Phù nay lại cách xa thay
Khổ cho tóc bạc khôn cầm được
Buồn thấy hoa tươi cứ nở đầy
Đời loạn quê người buồn nỗi khách
Đường dài mờ mịt bám theo ai
Mười năm chuyện cũ khi tàn rượu
Bước tới Ly sơn nặng cảm hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời