05/07/2022 00:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật
九日

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 20:08

 

Nguyên tác

去年登高郪縣北,
今日重在涪江濱。
苦遭白髮不相放,
羞見黃花無數新。
世亂郁郁久為客,
路難悠悠常傍人。
酒闌卻憶十年事,
腸斷驪山清路塵。

Phiên âm

Khứ niên đăng cao Thê huyện[1] bắc,
Kim nhật trùng tại Phù giang[2] tân.
Khổ tao bạch phát bất tương phóng,
Tu kiến hoàng hoa vô số tân.
Thế loạn uất uất cửu vi khách,
Lộ nan du du thường bàng nhân.
Tửu lan khước ức thập niên sự,
Trường đoạn Ly sơn[3] thanh lộ trần.

Dịch nghĩa

Năm ngoái lên cao ở vùng bắc huyện Thê,
Hôm nay lại tới bến sông Phù.
Khổ vì tóc bạc không buông ra được,
Mắc cở thấy hoa vàng mới mọc đầy.
Đời loạn buồn bực vì làm thân khách nơi quê người mãi,
Đường khó khăn nên cứ phải níu kéo người hoài.
Sau cuộc rượu nhớ lại chuyện mười năm cũ,
Đau lòng, nhất là lúc ngang qua núi Ly với nhiều nỗi gian nan.

Bản dịch của Nhượng Tống

Năm ngoái lên cao miệt huyện Thê
Bến Bồi nay cũng vẫn xa quê
Bấm hoài tóc bạc đầu khôn gỡ
Gặp mãi hoa vàng mặt cũng ê
Vất vưởng nhớ người đường lối nghẽn
Bơ phờ trốn loạn tháng ngày đi
Rượu tàn nhớ chuyện mười năm cũ
Đứt ruột con đường dưới núi Ly
(Năm 763)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.
[1] Ở Tử Châu, nay là huyện Tam Thai, Tứ Xuyên.
[2] Còn gọi là Nội giang, xuất phát từ huyện Tùng Phiên, Tứ Xuyên, đông bắc núi Tuyết Lan, chảy về phía đông nam tới huyện Hợp Xuyên, đổ vào sông Gia Lăng.
[3] Cung tạm thời của vua ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cửu nhật