冬日有懷李白

寂寞書齋裏,
終朝獨爾思。
更尋嘉樹傳,
不忘角弓詩。
短褐風霜入,
還丹日月遲。
未因乘興去,
空有鹿門期。

 

Đông nhật hữu hoài Lý Bạch

Tịch mịch thư trai lý,
Chung triêu độc nhĩ tư.
Cánh tầm gia thụ truyện,
Bất vong "Giác cung" thi.
Đoản hạt phong sương nhập,
Hoàn đan nhật nguyệt trì.
Vị nhân thừa hứng khứ,
Không hữu Lộc Môn kỳ.

 

Dịch nghĩa

Trong phòng đọc sách vắng lặng,
Nhớ về anh suốt buổi sáng nay.
Tìm xem những sách về đạo tiên,
Không quên nhẩm đọc thơ anh.
Áo ngắn thấm lạnh sương gió,
Thuốc tiên theo năm tháng vẫn không tìm được.
Chưa có hứng thú,
Nên hẹn đi Lộc Môn kể như không.


(Năm 746)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Trong phòng khách suốt ngày vắng vẻ
Cả sáng nay chỉ nghĩ đến anh
Thơ anh tôi nhẩm một mình
Tìm trong sách chuyện bạn lành nhớ nhau
Áo quá ngắn, gió sao dễ thấm
Thuốc tiên đâu? Thăm thẳm ngày dài
Cách nào cao hứng đi chơi
Cái ngày gặp gỡ, hẹn rồi như không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thư phòng chừ tĩnh mịch,
Suốt sáng nghĩ về ai.
“Cây đẹp” truyện tìm đọc,
Kinh Thi vẫn nhớ hoài.
Gío sương phơi áo ngắn,
Tìm thuốc tháng ngày dài,
Nhằm lúc chưa nên hứng,
Lộc Môn lỗi hẹn thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong phòng sách êm ả,
Suốt buổi nhớ tới người.
Truyện tiên thường kiếm đọc,
Kinh Thi cũng chẳng rời.
Áo ngắn gió sương thấm,
Luyện đan ngày tháng lơi.
Hứng thú chưa nổi dậy,
Lộc Môn hẹn cùng ai?

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trong phòng đọc sách lặng im,
Suốt ngày một bóng im lìm nhớ anh.
Truyện tiên tìm đọc đã đành,
Không quên, vẫn nhớ rành rành Kinh Thi.
Gió sương, áo ngắn quản gì,
Thuốc tiên pha chế kém đi mỗi ngày.
Hứng đi, chưa đến lúc này,
Nếu không, đã hẹn tháng ngày Lộc Môn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong phòng sách êm ả,
Suốt buổi nhớ tới người.
Truyện tiên thường kiếm đọc,
Kinh Thi cũng chẳng rời.
Áo ngắn gió sương thấm,
Luyện thuốc ngày tháng lơi.
Hứng thú chưa nổi dậy,
Lộc Môn hẹn cùng ai.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong phòng đọc sách im vắng lặng
Nhớ về anh suốt sáng hôm nay
Đạo tiên tìm đọc cũng hay
Không quên ngâm khẽ vài bài của anh
Áo hơi ngắn khôn ngăn sương gió
Thuốc tiên thì lần lữa chưa xong
Vẫn chưa hứng thú trong lòng
Lộc Môn lỡ hẹn chắc không đến rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong phòng đọc sách lặng câm,
Sáng nay suốt buổi âm thầm nhớ anh.
Không quên nhẩm đọc thơ anh,
Tìm xem những sách khá rành đạo tiên,
Áo quần thấm lạnh sương đêm,
Vẫn không tìm được thuốc tiên tháng ngày.
Chưa có hứng thú lúc này,
Lộc Môn hẹn đến kể rày như không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời