05/07/2022 14:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông nhật hữu hoài Lý Bạch
冬日有懷李白

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 03:46

 

Nguyên tác

寂寞書齋裏,
終朝獨爾思。
更尋嘉樹傳,
不忘角弓詩。
短褐風霜入,
還丹日月遲。
未因乘興去,
空有鹿門期。

Phiên âm

Tịch mịch thư trai lý,
Chung triêu độc nhĩ tư.
Cánh tầm gia thụ truyện,
Bất vong "Giác cung[1]" thi.
Đoản hạt phong sương nhập,
Hoàn đan nhật nguyệt trì.
Vị nhân thừa hứng khứ,
Không hữu Lộc Môn[2] kỳ.

Dịch nghĩa

Trong phòng đọc sách vắng lặng,
Nhớ về anh suốt buổi sáng nay.
Tìm xem những sách về đạo tiên,
Không quên nhẩm đọc thơ anh.
Áo ngắn thấm lạnh sương gió,
Thuốc tiên theo năm tháng vẫn không tìm được.
Chưa có hứng thú,
Nên hẹn đi Lộc Môn kể như không.

Bản dịch của Phan Ngọc

Trong phòng khách suốt ngày vắng vẻ
Cả sáng nay chỉ nghĩ đến anh
Thơ anh tôi nhẩm một mình
Tìm trong sách chuyện bạn lành nhớ nhau
Áo quá ngắn, gió sao dễ thấm
Thuốc tiên đâu? Thăm thẳm ngày dài
Cách nào cao hứng đi chơi
Cái ngày gặp gỡ, hẹn rồi như không
(Năm 746)

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Tên một chương trong Kinh Thi.
[2] Huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đông nhật hữu hoài Lý Bạch