35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
12 bài trả lời: 11 bản dịch, 1 thảo luận
4 người thích
Từ khoá: Ô giang (4)

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 02:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2006 08:41

題烏江亭

勝敗兵家事不期,
包羞忍恥是男兒。
江東子弟多才俊,
捲土重來未可知。

 

Đề Ô giang đình

Thắng bại binh gia sự bất kỳ
Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi
Giang Đông tử đệ đa tài tuấn
Quyển thổ trùng lai vị khả tri.

 

Dịch nghĩa

Việc nhà binh, được thua là không lường được
Nén hổ thẹn nhịn nhục mới là chí trai
Bọn con em đất Giang Đông còn nhiều kẻ tài giỏi
Cuốn đất trở về chưa thể biết được sẽ ra sao!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thua được nhà binh chuyện bất kỳ
Nén lòng hổ nhục mới nam nhi
Giang Đông nhân sĩ nhiều người giỏi
Cuốn đất lui về cũng có khi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Một dị bản của bài thơ.

Bài này có sách viết tựa là "Đề Tả Giang Đình" của Đỗ Mục thời Đường. Nội dung như sau:

Thắng bại binh gia chi thường sự
Hàn thu nhẫn nhục thị nam nhi
Giang đông tài tử đa tài tuấn
Quyển thổ trùng lai vị khả thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nghiệp lính thắng thua chẳng hẹn ngay,
Ôm hờn nhịn nhục mới làm trai.
Giang Đông em cháu nhiều tài giỏi,
Trở lại xoá hờn chưa biết ngày!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Việc nhà binh biết đâu lường?
Nén lòng nhịn nhục mới tường chí trai
Giang Đông còn lắm người tài
Có khi cuốn đất, rồi mai trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong

Thắng bại nhà binh vốn lẽ thường
Nam nhi nuốt giận mới người khôn
Giang Đông tuổi trẻ nhiều anh tuấn
Trở về chờ dịp trả vấn vương...

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Việc quân, thua được, chẳng kỳ,
Nén lòng thẹn, nhục, nam nhi mới là.
Giang Đông giới trẻ tài ba,
Trở về, kết quả biết ra thế nào!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Việc quân thua được khó  lường
Nén lòng chịu nhục đường đường là trai
Giang Đông còn lắm người tài
Lui về cuốn đất trùng lai có ngày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

xông trận được thua chuyện bất kỳ
nén đau chịu nhục chí nam nhi
giang đông con cháu nhiều anh tuấn
quay về đánh trả cũng có khi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chuyện thắng bại nhà binh coi nhẹ
Làm nam nhi nhịn nhục mới là
Giang đông lắm kẻ tài ba
Phản công chưa biết hơn thua thế nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thắng bại binh gia vốn lẽ thường.
Nam nhi nhịn nhục lấy làm gương.
Giang Đông đâu hiếm trang tài tuấn,
Phục hận ngày sau chắc có phương.

23.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối