29/03/2023 16:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Ô giang đình
題烏江亭

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 02:24

 

Nguyên tác

勝敗兵家事不期,
包羞忍恥是男兒。
江東子弟多才俊,
捲土重來未可知。

Phiên âm

Thắng bại binh gia sự bất kỳ
Bao tu nhẫn sỉ thị nam nhi
Giang Đông tử đệ đa tài tuấn
Quyển thổ trùng lai vị khả tri.

Dịch nghĩa

Việc nhà binh, được thua là không lường được
Nén hổ thẹn nhịn nhục mới là chí trai
Bọn con em đất Giang Đông còn nhiều kẻ tài giỏi
Cuốn đất trở về chưa thể biết được sẽ ra sao!

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Việc nhà binh biết đâu lường?
Nén lòng nhịn nhục mới tường chí trai
Giang Đông còn lắm người tài
Có khi cuốn đất, rồi mai trở về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Đề Ô giang đình