鷓鴣天其一

彩袖殷勤捧玉鐘,
當年拚卻醉顏紅。
舞低楊柳樓心月,
歌盡桃花扇底風。

從別後,
憶相逢,
幾回歸夢與君同。
今宵剩把銀釭照,
猶恐相逢是夢中。

 

Giá cô thiên kỳ 1

Thái tụ ân cần phủng ngọc chung,
Đương niên biện khước tuý nhan hồng.
Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt,
Ca tận đào hoa phiến để phong.

Tòng biệt hậu,
Ức tương phùng,
Kỷ hồi quy mộng dữ quân đồng.
Kim tiêu thặng bả ngân cang chiếu,
Do khủng tương phùng thị mộng trung.

 

Dịch nghĩa

Tay áo màu ân cần nâng chén ngọc,
Năm đó cam nguyện say đỏ mặt.
Múa đẹp khiến nhành dương liễu cũng rủ xuống giữa lầu dưới bóng trăng,
Ca hay khiến chiếc quạt hoa đào cũng ngừng không thổi gió.

Từ sau khi ly biệt,
Nhớ lúc gặp nhau,
Mấy lần gặp nàng trong cơn mộng.
Đêm nay cầm cây đèn bạc soi cho rõ,
Vẫn còn sợ rằng gặp nhau đây là đang trong mộng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Tay vén ân cần đỡ ngọc chung
Kìa năm say rượu má tươi hồng
Múa nghiêng dương liễu trăng lầu rọi
Ca dứt đào hoa gió quạt nồng

Sau ly biệt,
Nhớ tương phùng
Mấy hồi hồn mộng với ai cùng
Đêm này còn sợ đem đèn rọi
Có phải tương phùng trong mộng không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Tay đẹp ân cần nâng chén ngọc,
Năm xưa say đắm má em hồng.
Dập dìu điệu múa như cành liễu,
Ngừng hát gió xuân cũng chợt ngừng.

Xa từ ấy,
Nhớ khôn cùng.
Bao phen hồn mộng được tương phùng.
Đêm nay chung bóng, đèn soi tỏ,
Cứ ngỡ như đang giấc mơ mòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Tay vén ân cần chúc chén bôi
Năm xưa má ửng rượu nâng mời
Điệu múa lầu cao trăng đã xế
Lời ca phe phẩy đến tàn hơi

Từ biệt ly
Ước tái hồi
Bao phen mộng mị má kề vai
Dưới ánh đèn đêm nay sáng tỏ
Ta còn ngờ vực mộng đây thôi

tửu tận tình do tại
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Áo lụa ân cần chén ngọc mời,
Năm xưa say ngủ mặt hồng tươi.
Thân mềm dương liễu lầu trăng ngã,
Khúc hết hoa đào cánh gió rơi.

Sau ly biệt,
Ý khôn nguôi.
Mấy phen trong mộng được bên người.
Đêm nay nến bạc lung linh chiếu,
Lại sợ bên người giữa mộng thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.50
Trả lời