蝶戀花其一

碧玉高樓臨水住,
紅杏開時,
花底曾相遇。
一曲陽春春已暮,
曉鶯聲斷朝蕓去。

遠水來從樓下路,
過盡流波,
未得魚中素。
月細風尖垂柳渡,
梦魂長在分襟處。

 

Điệp luyến hoa kỳ 1

Bích ngọc cao lâu lâm thuỷ trú,
Hồng hạnh khai thì,
Hoa để tằng tương ngộ.
Nhất khúc "Dương xuân", xuân dĩ mộ,
Hiểu oanh thanh đoạn triêu vân khứ.

Viễn thuỷ lai tòng lâu hạ lộ,
Quá tận lưu ba,
Vị đắc ngư trung tố.
Nguyệt tế phong tiêm thuỳ liễu độ,
Mộng hồn trường tại phân khâm xứ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tần Tử Anh @www.vietkiem.com

Nước in ngọc bích lầu cao
Dưới hoa hạnh nở năm nào quen thân
Xuân tàn một khúc Dương xuân
Tiếng oanh đứt, bóng triêu vân mịt mù.

Liêu xiêu nước chảy dưới lầu
Sóng trôi nào thấy dãi dầu tăm hơi
Gió trăng bến liễu chơi vơi
Vẩn vương hồn mộng bên nơi dứt tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiêu Dao Du Tử @www.maihoatrang.com

Dòng nước bóng soi lầu ngọc biếc
Hạnh nở hôm nào
Từng dưới hoa quen biết
Một khúc Dương xuân xuân sắp hết
Tiếng oanh đứt đoạn mây biền biệt

Nước chảy dưới lầu xa mải miết
Qua hết sóng trào
Tăm cá sao mù mịt
Bến liễu trăng non vờn gió sắc
Phân ly hồn mộng còn vương vít

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thắc mắc về tên tác giả

Theo từ điển thì 幾 là kỷ hay cơ. Tên ông này có chỗ đọc là "Cơ", có chỗ đọc là "Kỷ", vậy cho mình hỏi cách đọc nào đúng hơn?

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Tên tác giả

Chữ 幾 trong chữ Hán có đến 4 cách đọc: ky, ký, kỷ, cơ. Âm thông dụng nhất là kỷ.
Cái này mình cũng không rõ phải dựa vào đâu được, chủ yếu theo thói quen đọc thôi. Các tiền bối có hai cách phiên âm "Án Kỷ Đạo" và "Án Cơ Đạo", mình chỉ biết phải chọn lấy một :p

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời