虞美人

飛花自有牽情處,
不向枝邊墜。
隨風飄蕩已堪愁,
更伴東流流水、過秦樓。

樓中翠黛含春怨,
閑倚闌杆見。
遠彈雙淚惜香紅,
暗恨玉顏光景、與花同。

 

Ngu mỹ nhân

Phi hoa tự hữu khiên tình xứ,
Bất hướng chi biên truỵ.
Tuỳ phong phiêu đãng dĩ kham sầu,
Cánh bạn đông lưu lưu thuỷ, quá Tần lâu.

Lâu trung thuý đại hàm xuân oán
Nhàn ỷ lan can kiến
Viễn đàn song lệ tích hương hồng.
Ám hận ngọc nhan quang cảnh, dữ hoa đồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Hoa bay tự dẫn tình theo đó,
Nào phải bên cành đổ.
Gió đưa phiêu bạt đã cam sầu,
Cùng hướng về đông nước chảy, quá Tần lâu.

Tần lâu xuân oán vương mày thắm,
Buồn tựa lan can ngắm.
Tiếc hương hồng mãi lệ chan hoà,
Ngầm hận phong quang mặt ngọc, khác chi hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngân Coan Kaito

Hoa bay tự dẫn tình
Nào chẳng phải bên cành đổ
Gió đưa thanh thoát nỗi sầu
Từ đông nước chảy lâu đài Tần

Tần đài thăm thẳm đẹp như tranh
Tựa buồn cắt lòng ngắm
Tiếc thương lệ hồng mãi cứ tràn
Hận vì ngọc bội, ra đồng thấy hoa...

15.00
Trả lời