虞美人其二

風回小院庭蕪綠,
柳眼春相續。
憑欄半日獨無言,
依舊竹聲新月似當年。

笙歌未散尊前在,
池面冰初解。
燭明香暗畫樓深,
滿鬢清霜殘雪思難任。

 

Ngu mỹ nhân kỳ 2

Phong hồi tiểu viện đình vu lục,
Liễu nhãn xuân tương tục.
Bằng lan bán nhật độc vô ngôn,
Y cựu trúc thanh tân nguyệt tự đương niên.

Sinh ca vị tán tôn tiền tại,
Trì diện băng sơ giải.
Chúc minh hương ám hoạ lâu thâm,
Mãn mấn thanh sương tàn tuyết tứ nan nhâm.

 

Dịch nghĩa

Gió thổi về nơi gác nhỏ, cỏ hoang trong sân tươi tốt,
Xuân lại trở về trong mắt lá liễu.
Một mình tựa lan can nửa ngày không nói gì,
Trúc xanh, trăng non vẫn y nguyên như năm xưa.

Sênh ca chưa tan ở trước chén rượu,
Trên mặt nước, băng vừa tan.
Ánh đuốc sáng, hương trùm lầu son sâu thẳm.
Tóc mai đầy sương trong, tuyết tàn, khó cầm lòng với những ý nghĩ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gió về tiểu viện, đình hoang biếc,
Liễu xuân dờn mắt liếc,
Hiên tựa nửa ngày ngậm nghẹn lời,
Tiếng trúc, trăng non xưa giờ vẫn thế thôi!

Sinh ca chưa tan, còn ra rả,
Mặt hồ băng vừa rã,
Hoạ thuyền nến sáng đậm mùi hương,
Tóc đầy tuyết sót, sương trong nghĩ khôn đương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sân không cây gió về nhà nhỏ
Liễu vẫn còn xanh vẻ xuân tươi
Nửa ngày không nói một lời
Tiếng tre như cũ trăng lơi nửa vành

Bên chén rượu tiếng sênh chưa dứt
Băng trên ao đang nứt tan dần
Hương thơm trong gác toả lan
Sương vương mái tóc, tuyết tan không màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời