蝶戀花其三

夢入江南煙水路,
行盡江南,
不與离人遇。
睡裏消魂無說處,
覺來惆悵消魂誤。
 
欲盡此情書尺素,
浮雁沉魚,
終了無憑據。
卻倚緩弦歌別緒,
斷腸移破秦箏柱。

 

Điệp luyến hoa kỳ 3

Mộng nhập Giang Nam yên thuỷ lộ,
Hành tận Giang Nam,
Bất dữ ly nhân ngộ.
Thuỵ lý tiêu hồn vô thuyết xứ,
Giác lai trù trướng tiêu hồn ngộ.

Dục tận thử tình thư xích tố,
Phù nhạn trầm ngư,
Chung liễu vô bằng cứ.
Khước ỷ hoãn huyền ca biệt tự,
Đoạn trường di phá Tần tranh trụ.

 

Dịch nghĩa

Mộng tới Giang Nam trên đường khói nước,
Đi hết Giang Nam,
Không gặp người xưa.
Trong giấc ngủ, hồn tiêu không biết đâu nói,
Tỉnh lại tiêu hồn buồn rầu mê muội.

Muốn đem hết tình này viết trên tấm lụa,
(Nhưng) nhạn nổi cá chìm mắt tăm,
Rốt cuộc không bằng cứ. (Ý nói không có hồi âm)
Muốn lấy dây đàn chậm ca nỗi sầu ly biệt,
Di khắp trụ đàn tranh Tần vẫn không thể gảy lên được nỗi đoạn trường.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mộng tới Giang Nam sông nước cũ,
Đi hết Giang Nam,
Tìm người xưa chẳng có.
Mộng hồn tiêu biết đâu thổ lộ,
Tỉnh lại hồn tiêu thêm sầu mụ.

Muốn viết hết tình trên thước lụa,
Nhạn bặt cá tăm,
Tiêu tan vô bằng cứ.
Đàn chậm ngâm nỗi chia lìa khổ,
Di khắp trụ đàn không gảy nổi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Mộng đến Giang Nam đường khói nước
Đi hết Giang Nam
Gặp khách xa nào được
Trong giấc hồn tiêu khôn nói nốt
Tỉnh ra thêm nữa tiêu hồn đượm.

Muốn giãi tình này lên lụa đỏ
Nhạn khuất cá đi
Thế rồi ai người tỏ
Dây chậm vẫn mong còn thổ lộ
Bặt tiếng tay sầu di khắp trụ.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời