點絳脣

花信來時,
恨無人似花依舊。
又成春瘦,
折斷門前柳。
天與多情,
不與長相守。
分飛後,
淚痕和酒,
佔了雙羅袖。

 

Điểm giáng thần

Hoa tín lai thì,
Hận vô nhân tự hoa y cựu.
Hựu thành xuân sấu,
Chiết đoạn môn tiền liễu.
Thiên dự đa tình,
Bất dự trường tương thủ.
Phân phi hậu,
Lệ ngân hòa tửu,
Chiếm liễu song la tụ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Lúc được tin hoa,
Hận không người cũ hoa như cũ.
Nét xuân gầy võ,
Liễu bẻ trơ ngoài ngõ.
Trời biết đa tình,
Chẳng biết tình khôn giữ.
Sau chia rẽ,
Lệ kia hòa rượu,
Tay áo đều hoen ố.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Khi mùa xuân đến
Hoa đấy sao người chẳng thấy đâu
Từng mùa xuân đi
Bẻ liễu tiễn đưa nhau
Người yêu đa tình
Tình giữ chẳng được lâu
Từ ly biệt rượu hoà nước mắt
Tay áo ố hoen nhiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Ngân Coan Kaito

Nhân nhân hoạ hoạ diệc vô sinh
Tương tương oán oán liễu vì nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời