Dưới đây là các bài dịch của Ngân Coan Kaito. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoa phi hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Ngân Coan Kaito

Hoa bay hoa
Sương bay sương
Nửa đêm khuya thấy bồn chồn
Sáng lại biến mất rồi
Khi đến như cuộc tình mau tàn
Còn khi đi như gió bay nhanh nơi phương trời

Ảnh đại diện

Ngu mỹ nhân (Án Kỷ Đạo): Bản dịch của Ngân Coan Kaito

Hoa bay tự dẫn tình
Nào chẳng phải bên cành đổ
Gió đưa thanh thoát nỗi sầu
Từ đông nước chảy lâu đài Tần

Tần đài thăm thẳm đẹp như tranh
Tựa buồn cắt lòng ngắm
Tiếc thương lệ hồng mãi cứ tràn
Hận vì ngọc bội, ra đồng thấy hoa...

Ảnh đại diện

Sinh tra tử (Án Kỷ Đạo): Bản dịch của Ngân Coan Kaito

Mưa rơi từ cõi mây
Nước chảy về chốn cũ
Sầu hận này chưa vơi
Tâm tư khổ như thắt

Lệ ngập tràn trên mắt
Thử gảy vài thanh đàn
Hẹn ước với lời này
Biết có được không đây?

Ảnh đại diện

Á chi hồng (Nguyên Chẩn): Bản dịch của Ngân Coan Kaito

Nhành hoa đỏ rủ sát Bình Dương.
Buồn việc đều nhàm chán như nhau.
Chợt nhớ chốn cũ có luỹ tre,
Hoa đỏ rủ sát nước biếc trong...

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]