04/02/2023 01:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên kỳ 1
鷓鴣天其一

Tác giả: Án Kỷ Đạo - 晏幾道

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 16:56

 

Nguyên tác

彩袖殷勤捧玉鐘,
當年拚卻醉顏紅。
舞低楊柳樓心月,
歌盡桃花扇底風。

從別後,
憶相逢,
幾回歸夢與君同。
今宵剩把銀釭照,
猶恐相逢是夢中。

Phiên âm

Thái tụ ân cần phủng ngọc chung,
Đương niên biện khước tuý nhan hồng.
Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt,
Ca tận đào hoa phiến để phong.

Tòng biệt hậu,
Ức tương phùng,
Kỷ hồi quy mộng dữ quân đồng.
Kim tiêu thặng bả ngân cang chiếu,
Do khủng tương phùng thị mộng trung.

Dịch nghĩa

Tay áo màu ân cần nâng chén ngọc,
Năm đó cam nguyện say đỏ mặt.
Múa đẹp khiến nhành dương liễu cũng rủ xuống giữa lầu dưới bóng trăng,
Ca hay khiến chiếc quạt hoa đào cũng ngừng không thổi gió.

Từ sau khi ly biệt,
Nhớ lúc gặp nhau,
Mấy lần gặp nàng trong cơn mộng.
Đêm nay cầm cây đèn bạc soi cho rõ,
Vẫn còn sợ rằng gặp nhau đây là đang trong mộng.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Tay vén ân cần đỡ ngọc chung
Kìa năm say rượu má tươi hồng
Múa nghiêng dương liễu trăng lầu rọi
Ca dứt đào hoa gió quạt nồng

Sau ly biệt,
Nhớ tương phùng
Mấy hồi hồn mộng với ai cùng
Đêm này còn sợ đem đèn rọi
Có phải tương phùng trong mộng không?
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Kỷ Đạo » Giá cô thiên kỳ 1