Xếp theo:

Trang trong tổng số 7 trang (68 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Việt Trung tự cư

Trung Quốc » Vãn Đường » Triệu Hỗ
5 trả lời, 1367 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/12/2008 08:19

Vịnh cổ tự hoa

Trung Quốc » Trung Đường » Tư Không Thự
1 trả lời, 1369 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/06/2014 18:57

Vọng Đâu Suất tự

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1191 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/04/2015 14:46

Vọng Ngưu Đầu tự

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1207 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/04/2015 14:40

Vọng Tương Sơn tự

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
4 trả lời, 3551 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/07/2005 03:32

Yên Tử sơn Hoa Yên tự

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Vũ Quỳnh
2 trả lời, 1699 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/11/2009 20:09

Yên Tử sơn Long Động tự

Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
6 trả lời, 2192 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/08/2008 01:28

Yết Chân Đế tự thiền sư

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1181 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 07/05/2015 23:13

Trang trong tổng số 7 trang (68 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: cảnh chùa