上兜率寺

兜率知名寺,
真如會法堂。
江山有巴蜀,
棟宇自齊梁。
庾信哀雖久,
何顒好不忘。
白牛車遠近,
且欲上慈航。

 

Thướng Đâu Suất tự

Đâu Suất tri danh tự,
Chân như hội pháp đường.
Giang sơn hữu Ba Thục,
Đống vũ tự Tề Lương.
Dữu Tín ai tuy cửu,
Hà Ngung hảo bất vong.
Bạch ngưu xa viễn cận,
Thả dục thướng từ hàng.

 

Dịch nghĩa

Chùa Đâu Suất được biết đến tên,
Nơi gặp để hiểu phép chân như của nhà Phật.
Núi sông có Ba Thục,
Rường mái xây chùa từ thời Tề, Lương.
Cái bi ai của Dữu Tín tuy có từ lâu,
Cái hay của Hà Ngung không mất đi.
Xa gần có xe do trâu trắng kéo,
Nên mình muốn lên cái bè từ bi.


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đâu Suất chùa nổi tiếng,
Nơi giảng phép chân như.
Ba Thục là nơi chốn,
Tề Lương thưở xây chùa.
Hà Ngung, đẹp chẳng mất.
Dữu Tín buồn từ xưa.
Xa gần xe trâu trắng,
Những muốn đáp bè từ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chùa Đâu Suất thanh danh được biết
Nhờ pháp đường dạy phép chân như
Núi sông Ba Thục có dư
Mái chùa khởi cất đất Tề nhà Lương
Kéo dài mãi bi thương Dữu Tín
Hà Ngung tài không khiến người quên
Xe trâu trắng kéo xa gần
Nên mình mong muốn được lên phà từ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời