鎮北寺

莊臨誰是景中人,
細細清風扇扇薰。
水月波籠蓮插茁,
香煙寶憩露連雲。
洗空塵慮花含態,
喚醒迷途草亦春。
到景令人回首望,
東南拂袖鴈成群。

 

Trấn Bắc tự

Trang lâm thuỳ thị cảnh trung nhân,
Tế tế thanh phong phiến phiến huân.
Thuỷ nguyệt ba lung liên tháp truất,
Hương yên bảo thoại lộ liên vân.
Tẩy không trần lự hoa hàm thoại,
Hoán tỉnh mê đồ thảo diệc xuân.
Đáo cảnh linh nhân hồi thủ vọng,
Đông nam phất tụ nhạn thành quần.

 

Dịch nghĩa

Trang trọng tới nơi, ai là người trong cảnh,
Nhè nhẹ gió mát quạt từng làn hơi thơm.
Trăng nước sóng vờn sen chen nụ,
Khói hương tàn bám móc liền mây.
Tẩy sạch trần tục phiền não, hoa e ấp,
Đường mê gọi tỉnh, cỏ cây phô sắc xuân.
Gặp cảnh khuyên người quay đầu ngắm,
Hướng đông nam phất áo vẫy nhạn bay thành đàn.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Ai người đến đó, khách đài trang,
Nhẹ lướt êm êm cơn gió Nam.
Trăng nước sóng lồng sen nõn cánh,
Khói hương tàn báu hạc bay ngàn.
Rửa niềm trần tục hoa hàm tiếu,
Gợi tỉnh niềm mơ cỏ thấm xuân.
Đến cảnh quay đầu người muốn hỏi,
Đông nam tay vẫy nhạn tung đàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cảnh chùa ai đó khách đài trang,
Gió mát hiu hiu quạt nhẹ tàn.
Trăng nước sóng lồng sen nõn nẩy,
Khói hương toà báu móc mây tràn.
Rửa lâng niềm tục đằm vẻ,
Gọi tỉnh đường mê cỏ cũng xuân (xoan).
Đến cảnh xui người quay lại hỏi,
Đông nam tay vẫy nhạn nên đàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Ai người trang trọng cảnh này đây,
Gió mát đưa thơm nhẹ ngất ngây.
Trăng nước bóng nồng sen cắm nụ,
Đỉnh trần hương khói móc liền mây.
Rửa trôi miền tục hoa e ấp,
Gọi tỉnh đường mê xuân cỏ cây.
Đến cảnh khuyên người quay lại ngắm,
Đông nam vãy áo nhạn bay đầy.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ai người trong cảnh đến nghiêm trang
Mát thơm phây phẩy gió nhẹ nhàng
Trăng nước sóng lồng sen cắm nụ
Khói hương quý ngừng móc mây lan
Rửa đi phiền não hoa hé nở
Kêu tỉnh đường mê cỏ xuân hoàn
Gặp cảnh gọi người quay đầu ngắm
Đông nam phất áo nhạn thành đàn.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai người trang trọng tới chùa này,
Mát nhẹ gió nam thơm ngất ngây.
Trăng nước sóng vờn sen nở nụ,
Khói hương tàn bám khói liền mây.
Luỵ phiền tẩy sạch, hoa e ấp,
Gọi tỉnh đường mê, cây cũng xuân.
Gặp cảnh khuyên người quay đầu ngắm,
Đông nam phất áo vẫy nhạn bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nhìn xuống cảnh, người, đố biết ai
Rì rào gió nhẹ phất hương bay
Bóng trăng sóng nhịp, sen ôm nụ
Mùi khói hương tàn, móc quyện mây
Giũ bụi não phiền, hàm tiếu nở
Khai tâm vắng lặng, cỏ xuân đầy
Tao nhân vãn cảnh quay đầu ngắm
Vẫy cánh trời Nam nhạn sãi bầy

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trân trọng nơi nầy, cảnh đó ai
Hiu hiu gió mát toả làn hơi
Sóng lồng trăng giải sen khoe nụ
Toà báu hương đưa sương tựa mây
Phiền não tẩy xong hoa nở thắm
Đường mê gọi tỉnh sắc xuân hây
Khuyên ai đối cảnh quay đầu ngắm
Phất áo đông nam bóng nhạn đầy

23.50
Trả lời